Stanovení rizika vzniku kazu v časném dětství


Determination of the Risk of Caries Origin in Early Childhood

Caries is presently considered as an infection disease, which requires new preventive and therapeutic procedures. Attention is drawn to early detection and evaluation of protective and risk factors from the standpoint of caries origin and the determination of the risk of caries origin already in the pregnant woman or the first visit of the child to the dentist. The first stomatological examination of the child should be done at 12 months of age at the latest and, based on the determination of the risk, to plan most suitable preventive measures, which could eliminate the risk of the origin of sc. caries in early childhood, but also the frequency of visits of the child to the dentist. In children at a high risk of caries, control examinations in three month intervals are recommended and should be associated with administration of fluoride varnish, whereas in children at the low risk two visits to the dentist should be sufficient and the varnish is not necessary to apply.

Key words:
caries – cariogenic microorganisms – determination of the risk of caries origin - prevention


Autoři: V. Merglová
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň přednosta doc. MUDr. A. Zicha, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 4, s. 85-89
Kategorie: Souborný referát

Souhrn

Zubní kaz se v současné době považuje za infekční onemocnění, které vyžaduje nové preventivní a terapeutické postupy. Důraz se klade na včasné zjištění a zhodnocení ochranných a rizikových faktorů z hlediska vzniku kazu a na stanovení rizika vzniku zubního kazu již u těhotné ženy nebo během první návštěvy dítěte v zubní ordinaci. První stomatologické vyšetření dítěte je vhodné uskutečnit nejpozději ve 12 měsících věku a na základě stanovení rizika vzniku kazu naplánovat nejen nejvhodnější preventivní postupy, kterými je možné eliminovat nebezpečí vzniku tzv. zubního kazu v časném dětství, ale i frekvenci návštěv dítěte v zubní ordinaci. U dětí s vysokým rizikem vzniku kazu se doporučují kontroly ve 3měsíčních intervalech spojené s aplikacemi fluoridového laku, zatímco u dětí s nízkým rizikem stačí dvě prohlídky ročně a lak není třeba aplikovat.

Klíčová slova:
zubní kaz - kariogenní mikroorganismy - stanovení rizika vzniku kazu - prevence.


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×