Účinek fluoridovaného mléka na progresi povrchových kariézních lézí na kořeni zubu in vitro při cyklických změnách pH prostředí


Effect of Fluoridated Milk on Progression of Root Surface Lesions in vitro under pH Cycling Conditions

The aim of this study was to assess the effect of milk with 0, 2.5 or 5 ppm F- on progression and remineralization of caries-like root-surface lesions using a pH cycling model. The root-surface lesions were created utilizing a partially saturated lactic acid buffer at pH 4.6. Longitudinal sections were cut through the lesion and analyzed using polarized light microscopy (PLM) and microradiography (MRG). The sections were then coated with an acid resistant varnish, except the outer natural surface that would be exposed to water, milk or fluoridated milk for 2 weeks and cycled in a de- and remineralizing system. The lesions were characterized again by PLM and MRG after treatment. A significant reduction in lesion progression (33.2%) was found by PLM and MRG after treatment with either non-fluoridated or fluoridated milk when compared to the control group. Using quantitative MRG, mineral change and distribution in the lesions were recorded. A possible protective effect of fluoridated milk on root surface caries was supported by a reduction in the progression of the lesions and an increase in the mineral content within the lesion.

Key words:
fluoridated milk - root caries - pH cycling - demineralization - remineralization


Autoři: R. Ivančaková;  J. D. Harless;  M. M. Hogan;  J. S. Wefel
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové přednostka doc. MUDr. V. Hubková, CSc. ;  Dows Institute for Dental Research, College of Dentistry, University of Iowa, USA
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník 107, 2007, 4, s. 67-72
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zhodnocení účinku samotného mléka a fluoridovaného mléka s obsahem 2,5 a 5,0 ppm fluoru na progresi a remineralizaci kariézních lézí na povrchu zubního kořene při cyklických změnách pH prostředí. Kariézní léze na kořeni zubu byly vytvořeny za použití kyseliny mléčné při pH 4,6. Takto vytvořené léze byly podílně nařezány a analyzovány pomocí mikroskopie v polarizovaném světle (PLM) a mikroradiografie (MRG). Jednotlivé vzorky byly potom pokryty acidorezistentním lakem kromě vytvořené kazivé léze. Kariézní léze byly následně vystaveny působení vody, mléka nebo fluoridovaného mléka v průběhu cyklických změn pH prostředí – demineralizace a remineralizace po dobu 2 týdnů. Po skončení experimentu byly léze opět hodnoceny pomocí PLM a MRG. Obě metody prokázaly signifikantní redukci progrese kazivé léze (33,2%), a to jak v případě mléka samotného, tak mléka fluoridovaného ve srovnání s kontrolou (voda). Kvantitativní mikroradiografie (MRG) sledovala změny minerálního obsahu a distribuce minerálů uvnitř léze. Výsledky potvrdily předpokládaný protektivní efekt fluoridavaného mléka na kaz zubního kořene, neboť došlo jak k redukci progrese léze tak ke zvýšení obsahu minerálů uvnitř léze.

Klíčová slova:
fluoridované mléko - kaz kořene - cyklické změny pH - demineralizace - remineralizace


Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství

Číslo 4

2007 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×