Zubní kaz v raném dětství a možnosti jehoprevence


Early Childhood Caries and thePossibilities of Prevention

The aim of the study was to identify, in children suffering from ECC, commonethiological factors which might be eliminated by effective preventive measures. The authorsexamined 117 children at the age of 15 months to 4 years suffering from ECC and calculatedthe dmft. CRT bacteria test was used in 30 children to determine the number of microbes –strains of Streptococcus mutans and Lactobacillus in saliva and the findings were statisticallyevaluated by Fischer’s exact test. Scanning electron microscopy (SEM) was used to evaluatethe appearance of the tooth surface in 20 extracted primary 1 teeth. The dmft index rangedfrom 2–20, high number of microbes was found in saliva, in Streptococcus n>105 was identifiedin 76.6%,in Lactobacillus in 89.9%.The level of values did not decrease significantly in followinginvestigations (six months and one year later). SEM examination revealed rod microbes,filamentous bacteria, cocci and Candida albicans in the plaque covering the tooth surfaces.Theauthors formulated 13 preventive measures on the basis of their own findings and experience.

Key words:
ECC – dmft – dental caries – prevention


Autoři: M. Kukletová;  J. Kuklová;  M. Svobodová
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF MU a FN U Sv. Anny, Brno, přednosta prof. MUDr. J. Vaněk, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 5, s. 151-156
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem práce bylo zjistit, zda u dětí postižených zubním kazem v raném dětství existujíspoleční vyvolávající činitelé, které by bylo možno vhodnými preventivními opatřeními eliminovat.Autoři vyšetřili 117 dětí s kazem v raném dětství ve věku 15 měsíců až čtyři rokya stanovili u nich index kpe. U 30 dětí sledovali pomocí CRT bakteria testu množství streptokokůa laktobacilů ve slinách, nálezy zhodnotili statisticky pomocí Fischerova exaktního testu.V rastrovacím elektronovém mikroskopu (SEM) vyšetřili povrch 20 extrahovaných dočasnýchzubů. Index kpe se pohyboval v rozmezí od 2–20. Vysoký počet streptokoků n>105 byl nalezenu 76,6 % dětí, laktobacilů u 89,9 %. Tyto hodnoty se po šesti měsících ani po roce významněnesnížily. V zubním povlaku byly pomocí SEM identifikovány bakterie tyčkovitého tvaru,filamentózní mikroorganismy, koky a Candida albicans. Na základě vlastních nálezů a zkušenostínavrhují autoři celkem 13 doporučení k prevenci zubního kazu v raném dětství.

Klíčová slova:
kaz v raném dětství – kpe – zubní kaz – prevence

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se