Naše zkušenosti s okamžitým zatíženímimplantátů u bezzubých pacientů


Our Experience in Immediate Load uponImplants in Toothless Patients

The study was aimed at detection of the possibilities of immediately loading theimplants in toothless patients. The patients with unsuitable anatomical conditions in lower jawwere treated with two implants in the positions 33, 43. In these patients the authors did notwait the usual three months until the second phase of implantation. Spherical supra-constructionswere introduced immediately after introduction of the implants and the surgical interventionwas finished by a stitch. Immediately afterwards, matrixes of fast-polymerizationresins were fixed into the existing prosthesis.Having removed the stitches the prostheses weredirectly supported by an elastic basal matter. Two months later, new prostheses were made.The group consisted of 11 patients at the age of 52 to 74 years. The values of periotestimmediately after the implantation were in the range of 0–3. The implants have been underthe load of hybrid prosthesis for one year and remain functional. One failure was attributed tothe bone of deteriorated quality together with a less suitable type of the implant. The communicationsis one of the results of the Research Task of IGA NK 6065-3/2000.

Key words:
immediate load – toothless jaw – implantation into bone – hybrid prosthesis


Autoři: Z. Nathanský;  T. Dostálová
Působiště autorů: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc. Subkatedra maxilofaciální chirurgie IPVZ, Praha, vedoucí prof. MUDr. J. Mazánek, DrSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 5, s. 201-205
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zjistit možnosti okamžitého zatížení implantátů u bezzubých pacientů.Pacienti s nevyhovujícími anatomickými poměry v dolní čelisti byli ošetřováni dvěma implantátyv místech 33, 43. U těchto pacientů jsme nečekali obvyklé tři měsíce do druhé fázeimplantace. Kulové suprakonstrukce jsme zaváděli okamžitě po zavedení implantátů a chirurgickývýkon jsme zakončili stehem. Okamžitě poté jsme do stávající protézy fixovali matricerychlepolymerující pryskyřici. Po odstranění stehů jsme protézy přímo podkládali pružnoupodkladovou hmotou. Po dvou měsících zhotovujeme nové protézy. Soubor obsahoval 11 pacientůve věku 52 až 74 let. Hodnoty periotestu se okamžitě po implantaci pohybovaly mezi 0až -3. Implantáty jsou jeden rok zatíženy hybridní protézou a jsou funkční. Jeden neúspěchpřisuzujeme méně kvalitní kosti spolu s méně vhodným typem implantátu. Toto sdělení jejedním z výsledků výzkumného úkolu IGA NK 6065-3/2000.

Klíčová slova:
okamžité zatížení – bezzubá čelist – nitrokostní implantace – hybridníprotéza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se