Radiografické vyšetření v dětské stomatologii


Radiographic Examination in ChildrenStomatology

The paper presents a survey of the modes of intraoral and extraoral radiographicexamination in children stomatology. Main indication of X-ray examination in children, typesand dimension of the commonly used X-ray films, techniques of elaboration and the modes ofinterpretation of X-ray pictures are described. The importance of the bitewing technique for thedetection of caries is pointed out and suitable time intervals for repetition of the bitewingpictures in temporary and permanent dentition are presented. The authors discuss the feasibilityof systematic X-ray examination for other reasons than caries and describe the possibilitiesof protecting the child against superfluous irradiation. The authors also discuss thepossibilities of using digital radiography in children.

Key words:
radiographic examination – children stomatology – bitewing technique – digitalradiography


Autoři: J. Kilian;  V. Merglová
Působiště autorů: Stomatologická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. A. Zicha, CSc.
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 5, s. 128-136
Kategorie: Články

Souhrn

Práce podává přehled způsobů intraorálního i extraorálního radiografického vyšetření v dětskéstomatologii.Uvádí hlavní indikace rtg vyšetřování dětí, typy a rozměry běžně používanýchrtg filmů, techniky zhotovení a způsoby interpretace rtg snímků. Je zdůrazněn význam bitewingtechniky pro detekci zubního kazu a jsou uvedeny vhodné časové intervaly pro opakováníbitewing snímků v dočasné i stálé dentici. Je diskutována oprávněnost systematického rtgvyšetřování pro jiné důvody než zubní kaz a jsou uvedeny i možnosti ochrany dítěte přednadměrným ozářením. Autoři dále diskutují i možnosti využití digitální radiografie u dětí.

Klíčová slova:
radiografické vyšetření – dětská stomatologie – bitewing technika – digitálníradiografie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se