Rentgen ve stomatologii: Kdo ho může indikovat a kdo provádět?

4. 6. 2024

Rentgen je nedílnou a důležitou součástí stomatologické diagnostiky. Protože se však zároveň jedná o zdroj ionizujícího záření, podléhá práce s ním legislativním předpisům, které jej upravují.

Aktuálně platná legislativa v kostce

Podmínky používání rentgenových zařízení ve stomatologii aktuálně upravuje zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále AZ), platný od 1. ledna 2017, a související prováděcí vyhlášky.

AZ zavedl do praxe nový pojem „registrace“, kdy pro požívání zdrojů rentgenového záření ve stomatologii je třeba mít registraci u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Nutnost této registrace platí pro všechny typy rtg přístrojů – intraorální, panoramatické, kefalometrické nebo CBCT (cone beam computed tomography). Je také třeba, aby pracoviště mělo osobu/osoby zajišťující radiační ochranu registranta. Ta musí být fyzicky přítomná při snímkování pacientů a mít potvrzení, že absolvovala 6hodinový vzdělávací kurz. Není tedy možné provádět rtg vyšetření bez přítomnosti této osoby na pracovišti. Stejně tak není možné provádět rentgenové vyšetření bez řádné indikace.

V této souvislosti je třeba upozornit, že ani fakt, že by se rentgen prováděl na žádost rentgenované osoby a nebyl hrazen ze zdravotního pojištění, nezbavuje poskytovatele provádějícího toto vyšetření povinnosti řádné indikace a přítomnosti osoby zajišťující radiační ochranu registranta.

    

Kdo smí indikovat stomatologický rentgen

Zde je odpověď jednoduchá − pouze zubní lékař s ukončeným vzděláním, a to na základě předchozího vyšetření a posouzení stavu pacienta.

Situace, která je bohužel na některých pracovištích celkem běžná, že je rtg snímek zhotoven ještě před tím, než lékař vůbec poprvé vidí pacienta, je tedy protiprávní. Naopak je zcela v pořádku, aby již řádně indikované vyšetření bylo provedeno v jiném termínu, než kdy se odehrálo vyšetření u lékaře (například plánovaně před další návštěvou nebo při samostatné návštěvě na pracovišti, jež rtg pro daného stomatologa provádí – týká se zejména ortopantomografie /OPG/, telerentgenu /TLR/ a CBCT).

   

Kdo smí provádět rtg vyšetření ve stomatologii

Vyšetření smí provádět jak lékař, tak pověřená osoba se zdravotnickým vzděláním. Těmito osobami mohou být například sestry, radiologičtí laboranti nebo dentální hygienistky. Naopak vyšetření by nikdy neměla provádět osoba bez zdravotnického vzdělání.

Za jakých podmínek smí dentální hygienistka provádět rtg vyšetření

Od 1. července 2022 platí, že dentální hygienistka (DH) může provádět praktickou část ozáření zubním rentgenovým zařízením, což znamená vlastní snímkování a všechny podpůrné činnosti s tím související, včetně manipulace s radiologickým vybavením. Rtg vyšetření však vždy musí indikovat zubní lékař. DH nemůže lékařské ozáření indikovat, odůvodňovat, hodnotit jeho kvalitu ani provádět jeho klinické hodnocení.

Při provádění rentgenového snímkování dentální hygienistkou musí být zajištěn odborný dohled zubního lékaře. Rtg vyšetření, které by provedla DH na základě svého rozhodnutí, nebude řádně indikované ani odůvodněné, a proto by se z hlediska předpisů upravujících radiační ochranu jednalo o protiprávní lékařské ozáření pacienta se všemi důsledky.

   

(norg)

Zdroje:
1. Slavík J. Dentální hygienistka může na základě indikace zubního lékaře rentgenovat, snímky však nesmí klinicky hodnotit. LKS 2022; 32 (7–8): S122.
2. Jursíková E., Vostřáková M. Používání zubních rtg a požadavky na registraci této činnosti. LKS 2019; 29 (3): S42–S43.
3. Radiační ochrana. SÚJB. Dostupné na: https://sujb.gov.cz/radiacni-ochrana
4. Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-263Štítky
Pediatrie Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé Stomatologie Dentální hygienista Dentální hygienistka Student stomatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se