K problematice odontogenních keratocyst


On theProblem of Odontogenic Keratocysts

The authors present their experience in the treatment of 20 patients (10 womenand 10 men), treated for odontogenic keratocysts (OKC) of the jaw bones. In the group of 71patients treated for odontogenic cysts,OKCrepresented 18%.A multicentric occurrence of OKCwas recorded in five patients (25%), a tendency to postoperation relapses was observed in eightpatients (40%). Loer jaw was site of a predilection of OKC (75%). Six female patients met thecriteria for clinical manifestation of the Gorling syndrome (NBCCS). A malignant transformationinto odontogenic carcinoma occurred in connection with postoperation relapse of OKC inone patient. In connection with prevention of postoperation relapses of OKC the authors drawattention to the importance of modification of operation procedures and exact histopathologicaland immunohistochemical classification.

Key words:
odontogenic keratocysts – Gorling syndrome


Autoři: J. Pazdera 1;  V. Zbořil 1;  M. Geierová 2;  Z. Kolář 2;  J. Novotný 3;  P. Tvrdý 1
Působiště autorů: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Pazdera, CSc. 2Ústav patologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. 3Radiodiagnostické odd. VN, Olomouc, přednosta prim. MUDr. J. Novotný 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 5, s. 171-179
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři prezentují zkušenosti s ošetřením 20 pacientů (10 žen a 10 mužů), léčených proodontogenní keratocysty (OKC) čelistních kostí.Vsestavě 71 pacientů léčených pro odontogennícysty byly OKC zastoupeny 18 %. Multicentrický výskyt OKC zaznamenali u pěti nemocných(25 %), tendenci k pooperačním recidivám u osmi pacientů (40 %). Predilekční lokalizací OKCbyla dolní čelist (75 %). Kritéria pro klinickou manifestaci Gorlinova syndromu (NBCCS)splňovalo šest pacientek. K malignímu zvratu v odontogenní karcinom došlo v souvislostis pooperační recidivou OKC u jednoho pacienta. V souvislosti s prevencí pooperačních recidivOKC upozorňují na význam modifikace operačních postupů a exaktní histopatologické a imunohistochemickéklasifikace.

Klíčová slova:
odontogenní keratocysty – Gorlinův syndrom

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se