Zhodnocení efektu propriosenzitivníhoreedukačního cvičení při léčbětemporomandibulárních poruch


Evaluation of the Effect of PropriosensitiveRe-education Exercise in the Therapy of Temporomandibular Disorders

Rehabilitation exercise is considered as a supplementary method within theframework of the complex therapy of temporomandibular disorders. However, Its importanceis probable much higher. Its especially contributes to mobilization of the joint, and evokesoptimal function of masticatory muscles and correct locomotion stereotypes. The authorsevaluated the efficiency of simple rehabilitation exercise in most frequent temporomandibulardisorders – the disorders of disc-condyle complex and hypermobility of the joint in comparisonwith standard methods. The results of the study make it clear that from the standpoint ofsubjective evaluation of the patient is the success of treatment higher or comparable withcommonly used conservative procedures.

Key words:


Autoři: D. Hanáková 1;  B. Jureček 1;  P. Konečný 2
Působiště autorů: Klinika, ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Pazdera, CSc. 2Klinika rehabilitačního a tělovýchovného lékařství LF UP a FN Olomouc, přednosta MUDr. A. Krobot, Ph. D. 1
Vyšlo v časopise: Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství, ročník , 2004, 5, s. 193-200
Kategorie: Články

Souhrn

Rehabilitační cvičení je v rámci komplexní terapie temporomandibulárních poruch považovánoza doplňkovou metodu. Jeho význam je však patrně mnohem větší. Přispívá předevšímk mobilizaci kloubu, navození optimální funkce žvýkacích svalů a správných pohybových stereotypů.Autoři ve své práci zhodnotili účinnost jednoduchých rehabilitačních cvičení u nejčastějšíchtemporomandibulárních poruch – poruch diskokondylárního komplexu a hypermobilitykloubu ve srovnání se standardně používanými metodami. Z výsledků studie vyplývá, žez hlediska subjektivního hodnocení pacienty je úspěšnost této léčby vyšší nebo srovnatelnás běžně užívanými konzervativními postupy.

Klíčová slova:
temporomandibulární poruchy – rehabilitace – propriosenzitivní rehabilitace– temporomandibulární kloub – léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Chirurgie maxilofaciální Ortodoncie Stomatologie

Článek vyšel v časopise

Česká stomatologie / Praktické zubní lékařství


2004 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×