Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 3. června 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 4, pp. 191.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Prof. Raboch poděkoval, ocenil a rozloučil se s dřívějšími členy výboru Psychiatrické společnosti (PS), kteří do nového výboru již nekandidovali (prof. Libiger, prim. Tůma, dr. Baudiš), anebo nebyli nově zvoleni (prof. Kratochvíl).
 • Volbu nového předsedy PS vedla prof. Drtílková. Na volbu předsedy výboru byli navrženi prof. Höschl, prof. Raboch a prof. Papežová. Předsedou PS byl zvolen prof. Raboch. Na funkci vědeckého sekretáře byl navržen a posléze tajnou volbou schválen doc. Přikryl. Na pozici místopředsedů byli v tajné volbě zvoleni prof. Höschl (pověřen zahraniční agendou) a prim. Rektor (pověřen funkcí pokladníka). Volby proběhly přiměřeně podle textu a ducha volebního řádu ČLS JEP.
 • Prof. Raboch poté představil aktuální záležitosti, aktivity a potřeby PS a pověřil jednotlivé členy výboru péčí o oblasti: časopis (prof. Češková); koncepce oboru psychiatrie (MUDr. Bašný); styk s pracovníky ambulancí, léčeben, psychiatrických oddělení, komunitní péče aj. (MUDr. Bašný, prof. Papežová); dohodovací řízení, styk s VZP (doc. Vevera); spolupráce se SÚKL a oblast psychofarmak (MUDr. Anders); organizace sjezdů a konferencí (MUDr. Doubek); akreditace (prof. Libiger) a psychoterapie (doc. Praško).
 • Prof. Raboch informoval o přípravě konference v Karlových Varech (proběhne v listopadu 2009) se žádostí o přihlášení zajímavých, aktuálních, poučných i konfrontačních kazuistik) zvláště od ambulantních psychiatrů. Nejlepší kazuistiky budou oceněny.
 • Prof. Raboch informoval o konferenci pořádané EU „Destigmatisation and Improving the Quality of Care in Psychiatry“ za českého předsednictví 28. - 29. 5. 2009 v Čestlicích u Prahy. Účastí konferenci poctili prezident WPA, zástupci Evropské komise, poradce pro duševní zdraví WHO, ministryně zdravotnictví a zástupci MZ ČR, ředitel VZP, zástupci PS, Asociace sester a další domácí i zahraniční odborníci. Konferencí pronikala verbální podpora všech zúčastněných pro další rozvoj psychiatrie.
 • Prof. Raboch připomněl přetrvávající problémy s převodem vydavatelských práv našeho časopisu, prof. Češková a MUDr. Anders pověřeni co nejrychlejším vyřešením problémů se smlouvou o převodu práv časopisu z ČLS JEP na PS, o.s. Zástupce NTS ČLS žádá o korekci informace z minulého zápisu společnosti v tom smyslu, že ztráta časopisu Česká a slovenská psychiatrie nebyla 480 tis. Kč, nýbrž 25 312 Kč. Výbor souhlasí s tím, že ryze účetní ztráta časopisu byla 25 312 Kč, ale trvá na tom, že negativní ekonomická bilance časopisu pro Psychiatrickou společnost činí 476 362 Kč. Prim. Rektor poskytne NTS vysvětlení. Připravovaná smlouva mezi ČLS JEP a PS, o.s., ohledně převodu práv časopisu na PS, o.s., neurčuje podíly reklamy a sponzoringu, nedotýká se problému předplatného časopisu. Smlouva by měla určovat vztahy mezi ČLS JEP a PS, o.s. Předseda a místopředseda budou dále jednat s ČLS, když sblížení stanovisek v posledním roce je zřetelné. Sepsáním úvodníků pro časopis byli pověřeni: prof. Raboch (září 2009), dr. Anders (situace s časopisem, listopad 2009), prof. Češková (90 let Psychiatrické kliniky v Brně, prosinec 2009).
 • Výbor PS pověřil prof. Drtílkovou a dr. Baudiše, aby se zúčastnili volební schůze psychofarmakologické sekce 3. 6. 2009.
 • Základní a předběžné informace týkající se hospodaření PS vzal výbor na vědomí, referoval prim. Rektor.
 • MUDr. Doubek předložil přepracovaný návrh na schválení výkonu fototerapie pro zdravotní výkony a financování psychiatrické péče.
 • V Karlových Varech proběhne výběrové řízení pro obor psychiatrie na uzavření smluvního vztahu pojišťovny Média se zdravotnickými zařízeními o poskytování a úhradě zdravotní péče. Výbor doporučuje jako zástupce za psychiatrii prim. Konečného z Nemocnice Ostrov.
 • Výbor PS projednal a schválil žádost MUDr. Nawky o finanční podporu účasti na kongresu s tím, že budou vypracována pravidla pro poskytování finančních příspěvků. Podmínkou udělení finanční podpory je, že MUDr. Nawka po uskutečnění cesty napíše zprávu do časopisu.
 • Prof. Libiger informoval o vypracovaném návrhu vzdělávacího programu a jeho posledních úpravách. Připomínky je možné poslat do konce týdne.
 • Guarant prostřednictvím sl. Králové předložil návrh na vytvoření databáze členů společnosti. Do příští schůze se lze k návrhu vyjádřit.
 • Novým členem PS se stala MUDr. Petra Dočkalová z Psychiatrické kliniky FN Plzeň.
 • Předsednictvím následujících vědeckých schůzí byli pověřeni: doc. Vevera (září), dr. Doubek (říjen), prof. Papežová (listopad) a doc. Přikryl (prosinec).

Zapsali doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D.

MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×