Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 4, pp. 192.
Kategorie: Recenze knihy

Eberwein W.: Humanistische Psychoterapie

Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG, 2009, s. 218, Euro 29,95.

ISBN 978 – 3 – 13 – 143921 – 5

Autorem monografie je německý psycholog Werner Eberwein, jenž vede Institut humanistické psychoterapie a Centrum postgraduálního vzdělávání německé společnosti pro hypnózu a hypnoterapii v Berlíně. Tato pracovní kombinace naznačuje důvod, proč různorodost a bohatost humanistické psychologie a psychoterapie je v pojetí Wernera Eberweina obohacena ještě o hypnotické a sugestivní přístupy.

Hnutí humanistické psychologie a psychoterapie, které bývá nazýváno „třetím proudem“ v psychoterapii, vzniklo počátkem 60. let minulého století ve Spojených státech. U jeho zrodu stály významné osobnosti světové psychologie jako jsou A. H. Maslow, CH. Bühlerová a C. R. Rogers. Třetím proudem se nazývá proto, že se formovalo v opozici k  tehdy ve Spojených státech převládajícímu behaviorismu a k americkému pojetí psychoanalýzy. Humanističtí psychologové a psychoterapeuti zdůrazňují, že lidské bytosti je vlastní pozitivní a růstový potenciál, na který se lze spolehnout, neboť je naší základní tendencí, vlastní celé přírodě. Dále vyzdvihují celostní přístup, jedinečnost člověka a hodnoty související se smyslem života, svobodou rozhodování, altruismem, spiritualitou, a podobně.

Recenzovaná publikace podává přehled různých zdrojů, teorií a technik humanistické psychoterapie. Autor knihu rozčlenil do následujících třech částí a mnoha podkapitol, z nichž pro přiblížení čtenářům uvádíme:

  • I.  Dějiny a filozofie. (Humanismus, existencialismus, hermeneutika, holismus a teorie pole, filozofie dialogu, východní filozofie.)
  • II. Teorie. (Základní pojmy – lidské potřeby a hodnoty, smysl, pocity. Vznik psychického utrpení – úzkost z dezintegrace osobnosti, poruchy mezilidských vztahů, časné vztahové poruchy ad. Existenciální dimenze psychoterapie – lidský pobyt, existenciální otázky. Psychoterapeutický vztah – profesionální distance, přenos a protipřenos, stabilizace fragilních struktur, struktura a prostor, aktivizace duševního života, regrese.)
  • III. Postupy a techniky. (Respektující vcítění – rogersovský přístup, empatie, focusing, nenásilná komunikace. Psychodynamický výklad. Práce s tělem – např. energie těla, psychosomatické cykly, vnímání těla, změna v oblasti dýchání, práce s výrazem, techniky dotýkání. Uvědomění si sebe a kontakt – např. poruchy kontaktu, techniky tvarové terapie, řečové formy tvarové terapie. Trans a sugesce – např. klasická a eriksonovská hypnóza, pacing a leading, metafory, navození transu. Hraní rolí a techniky identifikace – psychoterapeutická divadelní improvizace, zástupné techniky, zdvojování. Vyrovnávání a konfrontace – konfrontace s vyhýbáním se kontaktu, humorná provokace, prožití obrany, psychodynamická konfrontace. Další techniky – skupinová dynamika, hudba a tanec, kreativní média, svépomoc.

Závěrem publikace nalezneme seznam literatury a věcný rejstřík.

Recenzovaná kniha je napsána čtivě, najdeme v ní mnoho příkladů z praxe, a také grafická úprava přispívá k její přehlednosti a názornosti. Předností práce je smysl pro detail. Na druhou stranu vyvolává rozpaky její značná obsahová různorodost bez snahy po srovnávání, zobecňování, integrování – o kritickém přístupu ani nemluvě. Při srovnání této publikace s intencemi zakladatelů humanistické psychologie musím konstatovat, že v recenzované knize je zvýrazněna divergence a vedle sebe jsou stavěny přístupy (a myšlenkové modely), u kterých lze najít, i při dobré vůli, jen velmi obtížně společné jmenovatele.

Prof. PhDr. Jan Vymětal


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se