Co dělá Sekce mladých psychiatrů


Autoři: J. Vevera;  V. Kmoch
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 4, pp. 151-152.
Kategorie: Úvodník

Sekce mladých psychiatrů Psychiatrické společnosti ČLS JEP byla založena v prosinci 2005 a jejími členy se mohou stát psychiatři do 40 let nebo do 7 let od atestace, kteří jsou členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

Snahou sekce je prosazovat zájmy mladých psychiatrů při jednáních s představiteli profesních organizací, diskutovat, srovnávat a hodnotit pracovní podmínky na jednotlivých pracovištích a usilovat o jejich zlepšování. Na setkáních Sekce MP jsme se dosud zabývali např. tématy předatestační přípravy, transformací psychiatrie, brain drainu a psychiatrií v zahraničí, provedli jsme dotazníkovou evaluaci postgraduálního studia v ČR a mezinárodní průzkum struktury organizace psychiatrických společností. Zjistili jsme, že většina psychiatrických společností volí svého předsedu přímou volbou. Se systémem přímých voleb jsou psychiatři spokojenější, než s volbami prostřednictvím výborů. Spokojenost se stávajícím stavem je vyšší ve společnostech, které omezují možnost opakovaného zvolení předsedy limitem maximálně dvou zvolení po sobě, nebo systémem president elect, než v systémech, které tuto možnost omezují. Nejvíce respondérů si přeje systém president elect. Tento systém jsme použili v Sekci mladých psychiatrů. V současnosti probíhá mezinárodní studie zabývající se syndromem vyhoření u psychiatrů (Boss International).

Dne 6. 5. 2009 Sekce mladých psychiatrů slavnostně vysadila v zahradě Psychiatrické kliniky
VFN v Praze sekvojovec (Sequoiadenron giganteum). Název nese podle náčelníka indiánského
kmene Cherokee (Sequo-Yah), který je pokládán za tvůrce indiánského písma. Tento
vzácný jehličnatý strom se dožívá úctyhodného věku přes tři tisíce let, pravděpodobně druhého
nejvyššího stáří mezi organismy, je odolný vůči škůdcům i požárům. Jako čestný host se
vysazení stromu sekce zúčastnil i prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.
Dne 6. 5. 2009 Sekce mladých psychiatrů slavnostně vysadila v zahradě Psychiatrické kliniky VFN v Praze sekvojovec (Sequoiadenron giganteum). Název nese podle náčelníka indiánského kmene Cherokee (Sequo-Yah), který je pokládán za tvůrce indiánského písma. Tento vzácný jehličnatý strom se dožívá úctyhodného věku přes tři tisíce let, pravděpodobně druhého nejvyššího stáří mezi organismy, je odolný vůči škůdcům i požárům. Jako čestný host se vysazení stromu sekce zúčastnil i prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.

Neopomíjíme ani témata, která psychiatrii vždy neslouží ke cti. Například neradostnou situaci ve forenzní psychiatrii, kdy někteří naši kolegové zajišťují únik nebo zproštění od výkonu trestu nejrůznějším individuím, a přispívají tak k diskreditaci našeho oboru v očích veřejnosti (viz např. titulní stránka časopisu Týden z  21. 4. 2008. „Milost za papíry na hlavu“, doprovázená stejnojmenným článkem uvnitř čísla). Pokud je nám známo, v odborných kruzích jsou tato témata stále považována za tabu.

Zatímco se psychiatrická obec praktickým problémům (někdy s politickým přesahem) spíše vyhýbá, v dalších oblastech publikační činnost jen kvete. Pro 1400 psychiatrů vycházejí 4 různé české psychiatrické časopisy. Bohužel to není vždy ku prospěchu věci. Kvalitních původních prací se nedostává, a tak se někdy vnucuje pocit, že papír snese všechno. Daní za tuto inflaci textů je ale jejich devalvace.

Zatímco na sklonku století se psychiatři ve vyspělém světě obávali, že nezávislost jejich časopisů je ohrožena vlivem farmaceutických firem, které jejich prostřednictvím mohou prosazovat své obchodní zájmy, v Čechách, ale možná i jinde ve světě, se děje opak. Máme někdy obavu, že psychiatři prostě přestávají svým časopisům důvěřovat. Tématu inflace publikací jsme se věnovali na setkání sekce v červnu 2009. Setkání jsou každou první středu v měsíci od 12.15 do 12.45 hod. v Myslivečkově síni Psychiatrické kliniky VFN v Praze. Závěry našich diskusí i práce, které na jejich základě vznikly, jsou umístěny ne webových stránkách společnosti (www.ceskapsychiatrie.cz). Od září 2009 plánujeme pravidelné výjezdní semináře v psychiatrických léčebnách

Od roku 2008 Sekce mladých psychiatrů společně se Sekciou psychiatrov v predatestačnej príprave Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS a s firmou Eli Lilly vypsaly Cenu pro mladé psychiatry, dotovanou částkou 60 tisíc korun (30 tisíc korun pro každou zemi). Cena je určena psychiatrům, členům ČPS JEP/SPS SLS do 7 let od atestace nebo do věku 40 let.  Odměňovány jsou projekty a terapeutické aktivity realizované v posledních třech letech s bezprostředním klinickým uplatněním.

Přinášejí pozitivní inovace v přístupu k léčbě, edukaci i rehabilitaci pacientů s duševním onemocněním, práce s příbuznými, programy zaměřené na zlepšení života pacientů, případně zorganizování akce přinášející pacientům přímý prospěch (např. otevření pacientské kavárny). Protože jedním z cílů projektu je též zlepšit informovanost o kvalitních slovenských projektech v ČR a opačně, vítězná česká práce je vybrána 6 slovenskými zástupci MP a předsedou Slovenské psychiatrické společnosti a vítězná slovenská práce je vybírána 6 českými zástupci MP a předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Všechny došlé projekty jsou vystaveny na webových stánkách společnosti.

Čeští psychiatři vybrali jako nejlepší slovenský projekt časopis Hranko (www.dplhranno.sk), který založila MUDr. Natália Čörgöová, a jehož cílem je pomoci dětským pacientům z Psychiatrické léčebny v Hrani. Časopis otiskuje výtvarná díla vzniklá při atreterapii, publikuje též jejich básně a přináší informace o tom, co se v průběhu léčby děje, popisuje jednotlivé terapeutické postupy. Děti se na přípravě časopisu sami podílejí a jeho příprava se tak stává součástí terapeutického programu.

Jako nejlepší český projekt vybrali naši slovenští kolegové práci MUDr. Michala Vimmera z PK Praha, který originální žádostí o sponzoring České přenosové (podniku zabývajícím se transferem elektrické energie) získal finance a vybavil dospávací pokoj pro pacienty po elektrokonvulzích. Popisy projektů s nominací na letošní ceny musí být doručeny do 30. 11. 2009 na adresu: vladimir.kmoch@ centrum.cz. Ceny budou vyhlášeny na konferenci ČNPS v Jeseníku v lednu 2010 a všechny nominované práce uveřejněny na webových stránkách www.ceskapsychiatrie.cz.

Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.

MUDr.Vladimír Kmoch


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 4

2009 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se