Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 4. února 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 1, pp. 46.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Kontrola zápisu:

 • Doc. Praško vypracoval návrh diagnostického postupu při chronickém únavovém syndromu.
 • Prim. Zrzavecká vypracovala návrh na kategorizaci pacientů v ústavní péči. Výbor souhlasí. Oba návrhy budou předány MZd.
 •  Jednání s předsednictvem ČLS JEP o časopisu se konalo 3. 2. 2009. Jednání se neslo v duchu hledání kompromisu mezi dosavadním stavem a plným osamostatněním časopisu. ČLS slibuje zlepšení práce NTS, vyhovění požadavkům šéfredaktora na vymezení činnosti technického redaktora. Výbor činnost dotoval cca 340 000 Kč a dotací z účtu kongresu WPA. Pronájem nakladatelských práv ze strany ČLS by bylo možné za desetitisíce ročně, prodej práv za statisícové částky. Výbor společnosti předloží ČLS požadavky na zlepšení práce a návrh na postavení časopisu v r. 2010. Návrh redakční rady předloží MUDr.  Anders do týdne.
 • Na podporu prim. MUDr. Hašta (PO Trenčín), který je na Slovensku osočován z neodbornosti a z neobjektivnosti, se výbor usnesl jej podpořit za dlouhodobou vynikající odbornou činnost, za prohlubování vzájemných vztahů, za letitou organizační a nakladatelskou práci. Dále rozhodl jednomyslně o jeho volbě za čestného člena Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Jmenování bude předáno v říjnu na Konferenci psychoterapeutických společností.
 • Předseda výboru navrhuje, aby byla ustanovena jako zvláštní komise výboru z dřívějších předsedů Psychiatrické společnosti. Jejím úkolem by bylo hodnocení prací pro Kuffnerovu cenu, pro cenu Psychiatrické společnosti, event. i další (postery na sjezdech apod.).
 • Prim. Rektor podal zprávu o hospodaření. Podle předběžných výsledků je na kontě PS ČLS JEP cca 600 000,-Kč. Nejvyšší vydání byla v souvislosti s kongresem WPA. ČPS, o.s., disponuje cca 2 800 000,- Kč a Psychiatrie Praha 2008, o.s., cca 200 000,-Kč. Očekává se ještě příjem z kongresu WPA cca 2 000 000,-Kč. Částka bude použita k financování vydání Vodítek psychiatrické péče III. Potom bude OS zrušeno.
 • Pro členy PS činí předplatné časopisu Česká a slovenská psychiatrie 169,-Kč, pro ostatní 520,-Kč.
 • Členský příspěvek činí 680,-Kč, z toho pro ČKS 280,-Kč. Slevy se budou poskytovat pro manžele (500,-Kč pro jednoho z nich bez odběru časopisu) a 480,-Kč pro nepracující důchodce.
 • Kongres WPA bude definitivně vyúčtován do konce února 2009.
 • Z konta PS budou uvolněny prostředky na odměny pro pracovníky pedopsychiatrické sekce, kteří zpracovali návrh na financování psychiatrické péče v r. 2009 pro VZP a MZd.
 • Výbor vyzývá členy o event. návrhy na takové granty, které by směřovaly ve prospěch psychiatrické péče (získávání financí pro psychiatrii, zkvalitněné péče, vybudování elektronického adresáře členů, cestovní granty aj.).
 • Dr. Španiel předložil návrh na zařazení programu ITAREPS do bodového hodnocení VZP. Dr.  Hermann předloží vyjádření do příští schůze.
 • Smlouva o rozšíření pravomocí mezi PS a ČLS má být předložena k podpisu v nejbližších dnech.
 • V pátek 27. 2. 2009 se od 9.30 hod. uskuteční v Parlamentu PS seminář o rozvoji psychiatrické péče v ČR. Organizuje pí. Petrenko. Nepodařilo se sehnat referenta o ústavní psychiatrické péči.
 • Zástupci psychosomatické sekce dr. Chvála a dr. Poněšický přednesli svůj návrh na realizaci programu „Základní psychosomatická péče v ČR“, který by měl rozšířit znalosti, a tím péči u nepsychiatrických odborníků o psychosomatické aspekty. Návrh se soustřeďuje na výcvik v psychosomatice. Výbor vítá tuto iniciativu a bude podporovat vzdělávání v tomto směru. Po diskusi doporučuje zvýšit počet výcvikových hodin a začlenit organizačně tyto aktivity do rámce psychiatrie. Jinak hrozí riziko devalvace psychoterapeutických kódů.
 • Výbor doporučuje, aby UEMS zorganizoval své setkání v Praze. Navrhuje ale termín až v roku 2012, event. 2013. Finanční podporu odkazuje k rozhodnutí nového výboru společnosti.
 • Výbor vzal na vědomí upozornění SÚKL a ČLS a vyžádané stanovisko právníka Guarant, s.r.o., o možných kolizích při reklamě farmaceutických firem a nepřiměřené podpoře účastníků výzkumů.
 • Sekce mladých psychiatrů jmenuje svého zástupce do odpovídající sekce WPA 4. února 2009.
 • Ve dnech 14. - 17. 10. 2009 bude uspořádána v Trenčianských Teplicích Slovenskou psychoterapeutickou společností Slovensko-česká psychoterapeutická konference. Výbor souhlasí se spolupořadatelstvím.
 • Sekretář výboru připraví přehled pravidel, která výbor v posledních letech přijal pro udělování čestných cen, slevy na členských příspěvcích, podmínky spolupořadatelství konferencí, ceny inzerce a jiné.
 • Sponzory pravidelných pracovních schůzí sdělí Guarant, s.r.o., do týdne a budou publikovány.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×