Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 4. února 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 1, pp. 46.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Kontrola zápisu:

 • Doc. Praško vypracoval návrh diagnostického postupu při chronickém únavovém syndromu.
 • Prim. Zrzavecká vypracovala návrh na kategorizaci pacientů v ústavní péči. Výbor souhlasí. Oba návrhy budou předány MZd.
 •  Jednání s předsednictvem ČLS JEP o časopisu se konalo 3. 2. 2009. Jednání se neslo v duchu hledání kompromisu mezi dosavadním stavem a plným osamostatněním časopisu. ČLS slibuje zlepšení práce NTS, vyhovění požadavkům šéfredaktora na vymezení činnosti technického redaktora. Výbor činnost dotoval cca 340 000 Kč a dotací z účtu kongresu WPA. Pronájem nakladatelských práv ze strany ČLS by bylo možné za desetitisíce ročně, prodej práv za statisícové částky. Výbor společnosti předloží ČLS požadavky na zlepšení práce a návrh na postavení časopisu v r. 2010. Návrh redakční rady předloží MUDr.  Anders do týdne.
 • Na podporu prim. MUDr. Hašta (PO Trenčín), který je na Slovensku osočován z neodbornosti a z neobjektivnosti, se výbor usnesl jej podpořit za dlouhodobou vynikající odbornou činnost, za prohlubování vzájemných vztahů, za letitou organizační a nakladatelskou práci. Dále rozhodl jednomyslně o jeho volbě za čestného člena Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Jmenování bude předáno v říjnu na Konferenci psychoterapeutických společností.
 • Předseda výboru navrhuje, aby byla ustanovena jako zvláštní komise výboru z dřívějších předsedů Psychiatrické společnosti. Jejím úkolem by bylo hodnocení prací pro Kuffnerovu cenu, pro cenu Psychiatrické společnosti, event. i další (postery na sjezdech apod.).
 • Prim. Rektor podal zprávu o hospodaření. Podle předběžných výsledků je na kontě PS ČLS JEP cca 600 000,-Kč. Nejvyšší vydání byla v souvislosti s kongresem WPA. ČPS, o.s., disponuje cca 2 800 000,- Kč a Psychiatrie Praha 2008, o.s., cca 200 000,-Kč. Očekává se ještě příjem z kongresu WPA cca 2 000 000,-Kč. Částka bude použita k financování vydání Vodítek psychiatrické péče III. Potom bude OS zrušeno.
 • Pro členy PS činí předplatné časopisu Česká a slovenská psychiatrie 169,-Kč, pro ostatní 520,-Kč.
 • Členský příspěvek činí 680,-Kč, z toho pro ČKS 280,-Kč. Slevy se budou poskytovat pro manžele (500,-Kč pro jednoho z nich bez odběru časopisu) a 480,-Kč pro nepracující důchodce.
 • Kongres WPA bude definitivně vyúčtován do konce února 2009.
 • Z konta PS budou uvolněny prostředky na odměny pro pracovníky pedopsychiatrické sekce, kteří zpracovali návrh na financování psychiatrické péče v r. 2009 pro VZP a MZd.
 • Výbor vyzývá členy o event. návrhy na takové granty, které by směřovaly ve prospěch psychiatrické péče (získávání financí pro psychiatrii, zkvalitněné péče, vybudování elektronického adresáře členů, cestovní granty aj.).
 • Dr. Španiel předložil návrh na zařazení programu ITAREPS do bodového hodnocení VZP. Dr.  Hermann předloží vyjádření do příští schůze.
 • Smlouva o rozšíření pravomocí mezi PS a ČLS má být předložena k podpisu v nejbližších dnech.
 • V pátek 27. 2. 2009 se od 9.30 hod. uskuteční v Parlamentu PS seminář o rozvoji psychiatrické péče v ČR. Organizuje pí. Petrenko. Nepodařilo se sehnat referenta o ústavní psychiatrické péči.
 • Zástupci psychosomatické sekce dr. Chvála a dr. Poněšický přednesli svůj návrh na realizaci programu „Základní psychosomatická péče v ČR“, který by měl rozšířit znalosti, a tím péči u nepsychiatrických odborníků o psychosomatické aspekty. Návrh se soustřeďuje na výcvik v psychosomatice. Výbor vítá tuto iniciativu a bude podporovat vzdělávání v tomto směru. Po diskusi doporučuje zvýšit počet výcvikových hodin a začlenit organizačně tyto aktivity do rámce psychiatrie. Jinak hrozí riziko devalvace psychoterapeutických kódů.
 • Výbor doporučuje, aby UEMS zorganizoval své setkání v Praze. Navrhuje ale termín až v roku 2012, event. 2013. Finanční podporu odkazuje k rozhodnutí nového výboru společnosti.
 • Výbor vzal na vědomí upozornění SÚKL a ČLS a vyžádané stanovisko právníka Guarant, s.r.o., o možných kolizích při reklamě farmaceutických firem a nepřiměřené podpoře účastníků výzkumů.
 • Sekce mladých psychiatrů jmenuje svého zástupce do odpovídající sekce WPA 4. února 2009.
 • Ve dnech 14. - 17. 10. 2009 bude uspořádána v Trenčianských Teplicích Slovenskou psychoterapeutickou společností Slovensko-česká psychoterapeutická konference. Výbor souhlasí se spolupořadatelstvím.
 • Sekretář výboru připraví přehled pravidel, která výbor v posledních letech přijal pro udělování čestných cen, slevy na členských příspěvcích, podmínky spolupořadatelství konferencí, ceny inzerce a jiné.
 • Sponzory pravidelných pracovních schůzí sdělí Guarant, s.r.o., do týdne a budou publikovány.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se