Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 14. ledna 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 1, pp. 45.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Výbor s potěšením hodnotil otevření nové budovy Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové (12. 1. 2009), která je svým koncepčním řešením odvážné, novátorské, progresivní dílo a vyhovuje snahám o moderní a důstojnou psychiatrickou péči.
 • Volby nového výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP se budou konat v květnu 2009. Volba bude korespondenční a osobní na květnové schůzi Psychiatrické společnosti. Výbor zvolil volební komisi ve složení: doc. MUDr. P. Pavlovský, CSc., předseda, členové - prim. MUDr. D. Dvořáková (PL Jihlava), MUDr. J. Krombholc, sen. (Praha) a pověřil ji organizací voleb. Návrhy kandidátů je třeba zaslat do 27. února 2009 na adresu sekretářky výboru pí. S. Holadové, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2.
 • Text novelizace Koncepce psychiatrické péče byl schválen s doplněním návrhu prim. Možného a obsahuje mj. i možnost zřizování sociálních lůžek v psychiatrických léčebnách za přiměřeného finančního efektu. Technickou (nikoli obsahovou) redakci přislíbila Mgr. B. Wenigová. Koncepce bude zveřejněna na internetové stránce Psychiatrické společnosti, v časopise, na červnové schůzi společnosti v Praze a na konferenci v Karlových Varech v listopadu 2009.
 • Prof. Raboch rozešle členům výboru návrh na nový postup při výběru a hodnocení oceňovaných publikací (Kuffnerova cena dotovaná firmou Zentiva, ceny výboru Psychiatrické společnosti). Někdejší cena WPA-ČPS, nyní dotovaná již jen Psychiatrickou společností, bude udělována každoročně (60 000 Kč jako podpora pobytu na zahraničním pracovišti).
 • Jednání o budoucnosti časopisu se zastavila. Šéfredaktor časopisu zjistí výši předplatného na rok 2009 a výbor na návrh redakční rady rozhodne do 30. 6. 2009 o dalším osudu časopisu (event. osamostatnění, rozchod s ČLS JEP). Prof. Češková a dr. Baudiš se pokusí 3. 2. 2009 o dohodu s předsedou ČLS prof. Blahošem.
 • V návrhu postgraduálního studia bylo MZd určeno 5 rezidenčních míst pro celou ČR. Výbor vyjádřil zásadní nesouhlas.
 • Prof. Drtílková předložila přehled činnosti většiny sekcí za rok 2008 a plánovanou činnost v roce 2009. Výbor vzal na vědomí. Sekce dětské a dorostové psychiatrie zaslala výboru zápisy o jednání výboru z období X. 2007 - XI. 2008. Výbor sekce usiluje o to, aby dětská a dorostová psychiatrie získaly status základního lékařského oboru. MZd s tím nesouhlasí. Výbor PS zdůrazňuje, že členové výborů sekcí mají možnost kdykoli se účastnit jednání výboru společnosti. S povděkem kvituje, že se členové výboru značně angažovali při tvorbě novelizace Koncepce psychiatrické péče. Výbor vzal na vědomí, že zástupci oboru vedou samostatná jednání s MZD, VZP a farmaceutickými firmami. V současnosti je v ČR 85 pedopsychiatrických lůžek na klinikách, 213 na psychiatrických dětských odděleních nemocnic a 300 v dětské psychiatrické léčebně.
 • Prim. Zrzavecké bylo uloženo připravit návrh na novou kategorizaci pacientů v lůžkové péči.
 • Pro konferenci v Karlových Varech (5. - 8. 11. 2009) byl ustaven přípravný výbor (předseda prof. Raboch) a bude jmenován i výbor lokální. Byl schválen rámcový program konference.
 • Výbor schválil možnost uspořádání zasedání UEMS v Praze v r. 2011, včetně Guarantem předloženého rozpočtu.
 • Vyúčtování Kongresu WPA nebylo doposud uzavřeno. Očekává se v únoru 2009. Výtěžek bude předisponován OS Psychiatrie 2008 a bude použit k financování novelizace a rozšíření Vodítek psychiatrické péče.
 • MZd plánuje v rámci našeho předsednictví v EU uspořádání Evropského sympozia o psychiatrii 29. 5. 2008 v Praze. Témata: destigmatizace, kvalita psychiatrické péče.
 • Na žádost sekretariátu ČLS JEP byla revizní komise doplněna (podle výsledku voleb v květnu 2005) o prim. MUDr. D. Seifertovou, CSc., a MUDr. M. Holanovou.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se