Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 14. ledna 2009


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 1, pp. 45.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Výbor s potěšením hodnotil otevření nové budovy Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové (12. 1. 2009), která je svým koncepčním řešením odvážné, novátorské, progresivní dílo a vyhovuje snahám o moderní a důstojnou psychiatrickou péči.
 • Volby nového výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP se budou konat v květnu 2009. Volba bude korespondenční a osobní na květnové schůzi Psychiatrické společnosti. Výbor zvolil volební komisi ve složení: doc. MUDr. P. Pavlovský, CSc., předseda, členové - prim. MUDr. D. Dvořáková (PL Jihlava), MUDr. J. Krombholc, sen. (Praha) a pověřil ji organizací voleb. Návrhy kandidátů je třeba zaslat do 27. února 2009 na adresu sekretářky výboru pí. S. Holadové, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, 128 21 Praha 2.
 • Text novelizace Koncepce psychiatrické péče byl schválen s doplněním návrhu prim. Možného a obsahuje mj. i možnost zřizování sociálních lůžek v psychiatrických léčebnách za přiměřeného finančního efektu. Technickou (nikoli obsahovou) redakci přislíbila Mgr. B. Wenigová. Koncepce bude zveřejněna na internetové stránce Psychiatrické společnosti, v časopise, na červnové schůzi společnosti v Praze a na konferenci v Karlových Varech v listopadu 2009.
 • Prof. Raboch rozešle členům výboru návrh na nový postup při výběru a hodnocení oceňovaných publikací (Kuffnerova cena dotovaná firmou Zentiva, ceny výboru Psychiatrické společnosti). Někdejší cena WPA-ČPS, nyní dotovaná již jen Psychiatrickou společností, bude udělována každoročně (60 000 Kč jako podpora pobytu na zahraničním pracovišti).
 • Jednání o budoucnosti časopisu se zastavila. Šéfredaktor časopisu zjistí výši předplatného na rok 2009 a výbor na návrh redakční rady rozhodne do 30. 6. 2009 o dalším osudu časopisu (event. osamostatnění, rozchod s ČLS JEP). Prof. Češková a dr. Baudiš se pokusí 3. 2. 2009 o dohodu s předsedou ČLS prof. Blahošem.
 • V návrhu postgraduálního studia bylo MZd určeno 5 rezidenčních míst pro celou ČR. Výbor vyjádřil zásadní nesouhlas.
 • Prof. Drtílková předložila přehled činnosti většiny sekcí za rok 2008 a plánovanou činnost v roce 2009. Výbor vzal na vědomí. Sekce dětské a dorostové psychiatrie zaslala výboru zápisy o jednání výboru z období X. 2007 - XI. 2008. Výbor sekce usiluje o to, aby dětská a dorostová psychiatrie získaly status základního lékařského oboru. MZd s tím nesouhlasí. Výbor PS zdůrazňuje, že členové výborů sekcí mají možnost kdykoli se účastnit jednání výboru společnosti. S povděkem kvituje, že se členové výboru značně angažovali při tvorbě novelizace Koncepce psychiatrické péče. Výbor vzal na vědomí, že zástupci oboru vedou samostatná jednání s MZD, VZP a farmaceutickými firmami. V současnosti je v ČR 85 pedopsychiatrických lůžek na klinikách, 213 na psychiatrických dětských odděleních nemocnic a 300 v dětské psychiatrické léčebně.
 • Prim. Zrzavecké bylo uloženo připravit návrh na novou kategorizaci pacientů v lůžkové péči.
 • Pro konferenci v Karlových Varech (5. - 8. 11. 2009) byl ustaven přípravný výbor (předseda prof. Raboch) a bude jmenován i výbor lokální. Byl schválen rámcový program konference.
 • Výbor schválil možnost uspořádání zasedání UEMS v Praze v r. 2011, včetně Guarantem předloženého rozpočtu.
 • Vyúčtování Kongresu WPA nebylo doposud uzavřeno. Očekává se v únoru 2009. Výtěžek bude předisponován OS Psychiatrie 2008 a bude použit k financování novelizace a rozšíření Vodítek psychiatrické péče.
 • MZd plánuje v rámci našeho předsednictví v EU uspořádání Evropského sympozia o psychiatrii 29. 5. 2008 v Praze. Témata: destigmatizace, kvalita psychiatrické péče.
 • Na žádost sekretariátu ČLS JEP byla revizní komise doplněna (podle výsledku voleb v květnu 2005) o prim. MUDr. D. Seifertovou, CSc., a MUDr. M. Holanovou.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se