XXX. jubilejní konference sociální psychiatrie


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 105, 2009, No. 1, pp. 43-44.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Ostravice, 20. - 22. listopadu 2008)

Konference sociální psychiatrie mají u nás již dlouholetou tradici a roce 2008 jsme si tuto tradici mohli opět připomenout uspořádáním již třicátého jubilejního ročníku. „Kulatým“ výročím byl ovlivněn i název konference: Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii, ve kterém jsme chtěli poskytnout prostor jak k propojení současné sociální psychiatrie s její historií a tradicí, tak i k perspektivám a budoucím úkolům, které ji čekají.

Jedním z témat konference byl „Vývoj sociální psychiatrie u nás a v zahraničí“. Přizvali jsme některé sociální psychiatry ze zahraničí, abychom se seznámili s vývojem v sociální psychiatrii v jiných zemích. Úvodní přednáška zazněla od doc. dr. A. Germanovičiuse z Litvy o inovacích a výzvách pro sociální psychiatrii ve východní Evropě, především o evropském projektu celoživotního vzdělávání pro uživatele, ve kterém jsou uživateli i samotní výzkumníci a lektoři (EMILIA). Bylo také překvapivé slyšet, že v Litvě již existuje síť primární psychiatrické péče, včetně případového vedení. Naší ctí bylo také přivítat předsedkyni slovenské sekce sociální psychiatrie MUDr. D. Krajčovičovou, Ph.D., s prezentací přednášky o sociální psychiatrii na Slovensku, kde od r. 2002 existuje vládní Národní program duševního zdraví (NPDZ) zaměřený m.j. na destigmatizaci a rozvoj krizové či komunitní péče.

Druhým nosným tématem byly „Intervence umožňující léčbu a začlenění pacientů do přirozeného prostředí“, kterým jsme chtěli podpořit dlouholeté snahy o transformaci psychiatrické péče u nás. Zazněla řada zajímavých přednášek a příspěvků o inovativních přístupech v této oblasti: služby časné intervence u psychóz (J. Lorenc, Z. Foitová), integrovaný systém péče o pacienty s duální diagnózou (J. Zlámaný, L. Jurkovská), případové vedení a asertivní komunitní léčba (J. Stuchlík, O. Pěč), sociální začleňování adolescentů s duševními poruchami (P. Hellerová), resocializace u poruch osobnosti – projekt Kaleidoskop (R. Tumlířová), případové vedení prováděné komunitními psychiatrickými sestrami (B. Dvořáková), denní péče o pacienty s organickými psychickými poruchami (L. Kočiš). K tématu role psychiatra a spolupráce v komunitní péči přinesli podnětné pohledy J. Rektor, A. Beránková, P. Hejzlar,  M. Stiburek, V. Vaďura a P. Taraba. Kontrastem ke komunitní péči jsou podmínky duševně nemocných v domovech pro osoby se zdravotním postižením, kterým by se měla věnovat větší pozornost (M. Petišková). Inspirací pro přeměnu psychiatrické péče blíže komunitním formám může být proces transformace péče o děti v ústavech (J. Pfeiffer).

Perspektivy svépomocných hnutí“ byly třetím tématem konference. Klientské a příbuzenské hnutí se u nás stává stále méně odmyslitelnou součástí celého systému služeb o duševně nemocné. Účastníci konference mohli získat přehled o klientském hnutí a hnutí příbuzných duševně nemocných u nás i na Slovensku, o jejich zapojení do mezinárodních struktur (J. Poljaková, M. Balabán, J. Styblíková, C. Lacina, B. Košťál, V. Soukup, J. Hurová). Samostatnou kapitolou tohoto tématu byla otázka lidských práv a postavení duševně nemocných. Důrazně zde zazněla reference o závěrečné zprávě z návštěv osmi psychiatrických léčeben činěných Kanceláří veřejného ochránce práv – potřeba jednotného přístupu k zárukám právní ochrany, doporučení zlepšení materiálních podmínek pacientů, zajištění soukromí pacientů, přiměřeného režimu, podpora zlepšení pracovních podmínek personálu (P. Zdražilová, M. Lukasová). Právníci z Centra advokacie duševně postižených (M. Matiaško a J. Marečková), jakož i uživatelé (M. Balabán), poukazovali na nevyhovující a zneužívanou současnou podobu institutu omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Je zapotřebí uvést do právního řádu i alternativy – předběžná právní prohlášení (advanced directives), podporované rozhodování, opatrovnictví bez omezení způsobilosti k právním úkonům. Terapeutickým či antiterapeutickým působením práva se nazývá přístup zvaný „therapeutic jurisprudence“ (J. Marečková). Při posuzování nebezpečnosti duševně nemocného pro společnost a ukládání ochranné léčby by mělo být používáno sofistikovanějších a ověřených metod než je tomu v současnosti v posudcích znalců (M. Matiaško).

Mezi součásti sociální psychiatrie patří psychiatrická epidemiologie a výzkum. Komunitní psychiatrie potřebuje sociálně psychiatrický výzkum a právě těmto potřebám a možnostem výzkumu jak tyto potřeby naplnit, byla věnována samostatná plenární část s diskusí (L. Csémy, E. Dragomirecká, Z. Foitová, P. Hejzlar, O. Pěč). Na téma: „Výzkum v sociální psychiatrii“ byla uvedena řada zajímavých příspěvků: fyzické zdraví pacientů v psychiatrických a sociálních zařízeních – projekt HELPS (E. Dragomirecká), výsledky dotazníkového šetření spokojenosti pacientů v chráněných dílnách PL Bohnice (J. Prajsová), dlouhodobé výsledky činnosti Nadace Bona a Bona o.p.s. (L. Csémy, J. Štambachová, J. Zvettler), shrnutí přístupů k měření psychosociálního fungování (L. Csémy, Z. Dvořáková).

Na konferenci se již tradičně střídaly plenární přednášky s příspěvky v tematických panelech. Součástí programu byly kazuistické workshopy a tematické diskuse, osvěžením byla také projekce tří filmů na téma podpory autonomie a úzdravy uživatelů psychiatrické péče.

Konference se konala v Beskydech a je potěšující, že místo konání podpořilo účast kolegů z Moravy a ze Slovenska. Celkový počet účastníků byl kolem 200. Všem účastníkům je zapotřebí poděkovat za jejich aktivní zájem a pozornost po celou dobu konference.

MUDr. Ondřej Pěč

za sekci sociální psychiatrie PS ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se