Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 3. prosince 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 8, pp. 439.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Kontrola zápisu: pí. Holadová provedla inventarizaci majetku. Podala zprávu ČLS JEP. Doc. Praško rozešle členům výboru hodnocení únavového syndromu do konce prosince 2008.
 • Plán akcí PS na rok 2009 byl schválen. Přednáška anglické psychiatryně o organizaci péče o mentálně hendikepované občany a o jejich rehabilitaci v Anglii bude ve středu 4. 2. 2009, ve 12.30 hod., když prostor uvolnila sekce dětské a dorostové psychiatrie. Organizuje MUDr. D. Janotová.
 • Členové výboru obdrželi závěrečnou verzi novelizace Koncepce psychiatrické péče. Její schvalování se uskuteční na příští schůzi výboru. Dr. Bašný žádá o redakční úpravu textu (Guarant, text cca 35 stran), který může být publikován v časopisu Česká a slovenská psychiatrie.
 • Ing. Závišek zaslal doplňky ke Koncepci psychiatrické péče (kontrola a doplňování anamnézy pacientů, vyšetřování kognitivního deficitu duševně nemocných s ohledem na požadavky zákona O sociálních službách). Náměty byly předány skupině, která zpracovává guidelines „Psychiatrické vyšetření“ (ved. doc. Pavlovský).
 • Dr. Pěč referoval o konferenci EU v Luxemburku o duševním zdraví (mental health). Jednalo se o mezinárodní výměnu zkušeností a o iniciativu ve prospěch reforem psychiatrické péče. Byl uplatněn Národní psychiatrický program aj.
 • SÚKL svým dopisem upozorňuje, jsa pověřen dozorem nad reklamou, na zákonná ustanovení o sponzorské podpoře různých akcí odborných společností a nabádá, aby nedocházelo sponzorskou podporou farmaceutických firem ke konfliktu se zákonem. Dopis byl předán právníkovi Guarantu ke zhodnocení a upozorňuje organizátory akcí na možný konflikt zájmů.
 • Po diskusi výbor nesouhlasí s převedením časopisu Česká a slovenská psychiatrie na digitalizovanou formu na stránkách ČLS JEP. Důvodem je omezení a rozmělnění inzerce, a tím oslabení časopisu. Dále výbor diskutoval o dalším postupu ve vztahu k ČLS. Podmínky, stanovené vedením ČLS (za přenechání vydavatelských práv ¾-1 milion Kč ročně !!) jsou neúnosné a nepřijatelné.

Máme možnost spojit se s jiným časopisem, a nebo založit nový časopis od roku 2010. Smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a PS, o.s., nebyla zatím ČLS předložena.

 • PhDr. D. žádá Psychiatrickou společnost o vydání znaleckého psychiatrického posudku, který by odmítl závěry soudu, že je duševně nemocná. Odpoví sekretář výboru.
 • MZ ČR vydalo „Akční plán pro psychické zdraví“, který je prakticky totožný s naším „Národním programem pro duševní zdraví“. Výbor souhlasí.
 • Byla vydána nová vyhláška o úhradách za zdravotní péči. Přesný text není známý, ale došlo ke zvýšení úhrad za akutní psychiatrickou péči, s výjimkou za ošetřovací den akutní péče, a byl zvýšen lékový paušál.
 • Sjezd v Karlových Varech (listopad 2009) bude věnován hlavně diskusím o standardech psychiatrické péče a podpoře rozvoje psychiatrické péče v Karlovarském a Plzeňském kraji (spolupráce s WHO, CRPDZ). Do lokálního organizačního výboru budou přizváni: Psychiatrická klinika Plzeň (doc. Beran, prim. Petráňová), PO v Ostrově (prim. Konečný) a PO v Klatovech, PL Dobřany (řed. Žižka, dr. Moravec).
 • Servisní organizace Guarant International, spol. s.r.o., předložila prostřednictvím Mgr. Vinšové rozpočet na eventuální setkání EUMS v Praze ve výši 460 000 Kč.
 • Předseda psychosomatické sekce předložil návrh Koncepce psychosomatické péče. Návrh zhodnotí prof. Drtílková a zástupci sekce budou pozváni na jednání výboru v únoru 2009 k diskusi.
 • Sponzoři jednotlivých středečních schůzí PS budou známi v únoru 2009 (Guarant).
 • Byl předložen rozvrh předsedů dopoledních schůzí a autorů úvodníků časopisu. Bude přílohou zápisu.
 • Výbor se seznámil s návrhem dr. Kopečka, aby slovo „psychiatrie“ bylo zařazeno mezi vyjmenovaná slova. Výbor vzal návrh na vědomí bez dalších aktivit v tomto směru.
 • Pokladník (prim. Rektor) upozorňuje, aby finanční nároky vůči ČLS (cestovné, drobná vydání, dohody) byly uplatněny nejpozději do 7. 1. 2009.
 • Prof. Libiger referoval o nové legislativě v oblasti postgraduálního vzdělávání. Novelizací zákona 95/2004 o získávání odborné způsobilosti 124/2008, 189/2008 Sb. bylo lépe definováno postavení rezidentů a rámcově určeno jejich financování.
 • V pondělí 12. 1. 2009 se uskuteční slavnostní otevření nové Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se