Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 3. prosince 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 8, pp. 439.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Kontrola zápisu: pí. Holadová provedla inventarizaci majetku. Podala zprávu ČLS JEP. Doc. Praško rozešle členům výboru hodnocení únavového syndromu do konce prosince 2008.
 • Plán akcí PS na rok 2009 byl schválen. Přednáška anglické psychiatryně o organizaci péče o mentálně hendikepované občany a o jejich rehabilitaci v Anglii bude ve středu 4. 2. 2009, ve 12.30 hod., když prostor uvolnila sekce dětské a dorostové psychiatrie. Organizuje MUDr. D. Janotová.
 • Členové výboru obdrželi závěrečnou verzi novelizace Koncepce psychiatrické péče. Její schvalování se uskuteční na příští schůzi výboru. Dr. Bašný žádá o redakční úpravu textu (Guarant, text cca 35 stran), který může být publikován v časopisu Česká a slovenská psychiatrie.
 • Ing. Závišek zaslal doplňky ke Koncepci psychiatrické péče (kontrola a doplňování anamnézy pacientů, vyšetřování kognitivního deficitu duševně nemocných s ohledem na požadavky zákona O sociálních službách). Náměty byly předány skupině, která zpracovává guidelines „Psychiatrické vyšetření“ (ved. doc. Pavlovský).
 • Dr. Pěč referoval o konferenci EU v Luxemburku o duševním zdraví (mental health). Jednalo se o mezinárodní výměnu zkušeností a o iniciativu ve prospěch reforem psychiatrické péče. Byl uplatněn Národní psychiatrický program aj.
 • SÚKL svým dopisem upozorňuje, jsa pověřen dozorem nad reklamou, na zákonná ustanovení o sponzorské podpoře různých akcí odborných společností a nabádá, aby nedocházelo sponzorskou podporou farmaceutických firem ke konfliktu se zákonem. Dopis byl předán právníkovi Guarantu ke zhodnocení a upozorňuje organizátory akcí na možný konflikt zájmů.
 • Po diskusi výbor nesouhlasí s převedením časopisu Česká a slovenská psychiatrie na digitalizovanou formu na stránkách ČLS JEP. Důvodem je omezení a rozmělnění inzerce, a tím oslabení časopisu. Dále výbor diskutoval o dalším postupu ve vztahu k ČLS. Podmínky, stanovené vedením ČLS (za přenechání vydavatelských práv ¾-1 milion Kč ročně !!) jsou neúnosné a nepřijatelné.

Máme možnost spojit se s jiným časopisem, a nebo založit nový časopis od roku 2010. Smlouva o spolupráci mezi ČLS JEP a PS, o.s., nebyla zatím ČLS předložena.

 • PhDr. D. žádá Psychiatrickou společnost o vydání znaleckého psychiatrického posudku, který by odmítl závěry soudu, že je duševně nemocná. Odpoví sekretář výboru.
 • MZ ČR vydalo „Akční plán pro psychické zdraví“, který je prakticky totožný s naším „Národním programem pro duševní zdraví“. Výbor souhlasí.
 • Byla vydána nová vyhláška o úhradách za zdravotní péči. Přesný text není známý, ale došlo ke zvýšení úhrad za akutní psychiatrickou péči, s výjimkou za ošetřovací den akutní péče, a byl zvýšen lékový paušál.
 • Sjezd v Karlových Varech (listopad 2009) bude věnován hlavně diskusím o standardech psychiatrické péče a podpoře rozvoje psychiatrické péče v Karlovarském a Plzeňském kraji (spolupráce s WHO, CRPDZ). Do lokálního organizačního výboru budou přizváni: Psychiatrická klinika Plzeň (doc. Beran, prim. Petráňová), PO v Ostrově (prim. Konečný) a PO v Klatovech, PL Dobřany (řed. Žižka, dr. Moravec).
 • Servisní organizace Guarant International, spol. s.r.o., předložila prostřednictvím Mgr. Vinšové rozpočet na eventuální setkání EUMS v Praze ve výši 460 000 Kč.
 • Předseda psychosomatické sekce předložil návrh Koncepce psychosomatické péče. Návrh zhodnotí prof. Drtílková a zástupci sekce budou pozváni na jednání výboru v únoru 2009 k diskusi.
 • Sponzoři jednotlivých středečních schůzí PS budou známi v únoru 2009 (Guarant).
 • Byl předložen rozvrh předsedů dopoledních schůzí a autorů úvodníků časopisu. Bude přílohou zápisu.
 • Výbor se seznámil s návrhem dr. Kopečka, aby slovo „psychiatrie“ bylo zařazeno mezi vyjmenovaná slova. Výbor vzal návrh na vědomí bez dalších aktivit v tomto směru.
 • Pokladník (prim. Rektor) upozorňuje, aby finanční nároky vůči ČLS (cestovné, drobná vydání, dohody) byly uplatněny nejpozději do 7. 1. 2009.
 • Prof. Libiger referoval o nové legislativě v oblasti postgraduálního vzdělávání. Novelizací zákona 95/2004 o získávání odborné způsobilosti 124/2008, 189/2008 Sb. bylo lépe definováno postavení rezidentů a rámcově určeno jejich financování.
 • V pondělí 12. 1. 2009 se uskuteční slavnostní otevření nové Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se