REFERÁT Z PÍSEMNICTVÍ


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 8, pp. 440.
Kategorie: Referát z písemnictví

Aliyev Z. N., Aliyev N. A.: Valproate Treatment of Acute Alcohol Hallucinosis: a Double-blind, Placebo-controlled study

(Léčba akutní alkoholové halucinózy valproátem: dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie)

Alcohol and Alcoholism, 43, 2008, č. 4, s. 456-459.

Cílem studie obou azerbajdžanských autorů (odborná pracoviště v Baku) bylo porovnat účinnost a bezpečnost valproátu proti placebu pro léčbu akutní alkoholové halucinózy. Byla provedena desetidenní nahodilá, dvojitě slepá, paralelní studie. 40 pacientů s dg. akutní alkoholová halucinóza ( podle ICD-10) bylo nahodile rozděleno do skupiny s valproátem 3000 mg/den (n=20) nebo do skupiny s placebem (n=20). Primárním ukazatelem účinnosti byly Clical Global Improvement (CGI) a Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), subškála pro halucinózu. Pacienti léčení valproátem prokázali větší zlepšení než pacienti na placebu na CGI (P< 0,001) a PANSS, subškále pro verbální halucinózu ( P< 0,001). Závěr studie vyzněl příznivě: valproát je účinný v léčbě akutní alkoholové halucinózy a je všestranně dobře snášen.

(Poznámka překladatele: Domnívám se, že s ohledem mj.na nutnou titraci valproátu a s přihlédnutím k dávce 3000 mg/den bylo desetidenní období studie příliš krátké.)

Torrent C., Amann B., Sánchez-Moreno J. et al.: Weight Gain in Bipolar Disorder: Pharmacological Treatment as a Contributing Factor

(Zvýšení tělesné hmotnosti u bipolární poruchy: farmakologická léčba jako přispívající faktor)

Acta Psychiatr. Scand., 118, 2008, č. 1, s. 4-18.

Cílem práce španělských autorů (univerzitní pracoviště v Barceloně) bylo posoudit spojitost nejčastěji používaných psychofarmak se zvýšením tělesné váhy u bipolární poruchy. Informace byly získány z literárních vyhledávačů PubMed/Medline se zaměřením na zvýšení tělesné váhy ve farmakologických studiích u bipolární poruchy. Obezita a nadváha u bipolární poruchy jsou především spojené s předepsanými léky se silným účinkem, jako je tomu u klozapinu a olanzapinu. Menší, ale ještě závažné zvýšení tělesné hmotnosti, je způsobeno quetiapinem, risperidonem, lithiem, valproátem, gabapentinem a některými antidepresivy. Nezdá se, že ziprasidon, aripiprazol, karbamazepin a lamotrigin působily významnou nadváhu. Závěrem se autoři domnívají, že by v klinické praxi mělo být prováděno pečlivé monitorování změn tělesné hmotnosti u pacientů před a po předepsání léků. Lékům, které potenciálně působí zvýšení tělesné hmotnosti, bychom se měli vyhnout u pacientů s bipolární poruchou a nadváhou. Kromě toho by měly být součástí léčebného plánu i stravovací zvyky a denní aktivity, protože ty také mohou mít významný vliv na celkové zdraví a na otázky spojené s tělesnou hmotností.

Autor referátů MUDr. Jaroslav Veselý


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se