Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 3. září 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 6, pp. 329.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Výbor doplnil svá doporučení o financování psychiatrické péče o návrhy ambulantních psychiatrů. Materiál bude neprodleně odeslán na MZd.
 • Spolupráce ČLS JEP A PS: Došlo ke schůzce právníků ČLS a PS o návrhu smlouvy, který předložila PS. Právník ČLS předložil jiný návrh smlouvy, ve kterém se uvádějí řešení věcná, a nikoli právní. Předložený návrh je sotva přijatelný. Výbor doporučuje schůzku s předsedou ČLS, kde by se stanovila zásadní pravidla spolupráce a dále projednala i budoucnost časopisu. Podle právníka ČLS je možno časopis prodat PS, o.s., anebo vybrat nového nakladatele. Nejsou ale známy finanční podmínky ČLS. Galén, jako uvažovaný nakladatel, požaduje ale na výboru garanci na 1,6 mil. Kč za inzerci časopisu. Výbor doporučuje jednat o ceně časopisu s ČLS a získat další ekonomické informace o hospodaření časopisu. Prof. Libiger bude o situaci informovat královohradecké členy předsednictva ČLS (prof. Palička, doc. Pařízková).
 • Přípravy kongresu WPA: doposud necelých 6000 přihlášených, z toho cca 200 z ČR. Ve společenském programu dominují akce na pražské radnici, představení Dona Giovaniho a párty na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN po Česko- -německém sympoziu.
 • PS bude mít prostřednictvím Guarantu na kongresu vlastní propagační a informační stánek. Prof. Raboch byl pověřen právem hlasovat za PS ČLS JEP ve volbách do orgánů WPA (16 hlasů za 1058 členů).
 • Výbor souhlasí, aby byly MUDr. Motlové proplaceny cestovní a pobytové výdaje na zasedání UEMS v Ghettu (Belgie), s výjimkou kapesného.
 • Výbor podporuje snahu PL Opava, které pojišťovna neuznala platby za ošetřovací dny u chronických psychotiků (ve výši několika milionů Kč), kteří byli podle dokumentace indikováni na sociální lůžka. Dr. Bašný byl delegován do smírčí komise.
 • Dr. Anders informoval o jednání o úhradách antipsychotik. Jde převážně o otázky ekonomické, a nikoli medicínské. Navrhuje se rozčlenit antipsychotika do dvou skupin (levnější a dražší). Odborně nelze stanovit zcela přesné a objektivní algoritmy farmakoterapie schizofrenie.
 • Den duševního zdraví (10. 10. 2008) se uskuteční v rámci kongresu WPA, kdy proběhne řada popularizačních a informačních akcí.
 • Do ministerstvem zdravotnictví doporučovaného projektu WHO (Zavedení komunitní péče v jednom regionu) doporučuje výbor zařadit již připravený „Model péče o duševně nemocné v regionu hlavního města Prahy“.
 • Výbor vzal na vědomí úsilí ředitele PCP, že se bude PCP a CNPS ucházet o operační program EU; vybudování výzkumného psychiatrického zařízení pro oblast duševního zdraví.
 • Na podzim t.r. bude zahájena příprava plánované konference v Karlových Varech o psychiatrické léčbě (včetně novelizace vodítek psychiatrické léčby). Výbor usiluje o spolupráci všech západočeských psychiatrických zařízení. Výbor vítá podporu MUDr. K. Moravce.
 • Výbor souhlasí s doplňky k připravované vyhlášce „Nemoci a vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k výkonu práce zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost, a to u ostrahy majetku a osob, nebo služby soukromých detektivů“. Výbor doporučil, aby vyšetření bylo doplněno dotazníkem o zdravotních obtížích, který by vyplnil žadatel analogicky jako při vyšetření pro získání řidičského průkazu.
 • Výbor byl seznámen s publikaci Mental Health Reform in the Czech and Slovak Republics 1989 to the prezent. Vydavatel Karolinum Press. Vyšlo v angličtině, 258 stran.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se