Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 1. října 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 6, pp. 330.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Prof. Höschl informoval o snaze vybudovat pomocí financí z EU nové sjednocené „Centrum neuropsychiatrických studií“ mimo oblast Prahy.
 • MUDr. Anders informoval o současné situaci lékové politiky MZd ČR a o praktické realizaci nového systému referenčních úhrad psychofarmak.
 • Servisní organizace Guarant International, spol. s r.o., pověří spoluprací s Psychiatrickou společností novou manažerku; namísto sl. H. Trkové pravděpodobně sl. D. Královou (kralova@guarant.cz).
 • Hodnocení kongresu WPA: ohlasy byly vesměs vysoce kladné, k závažným nedostatkům nedošlo. Ekonomický výsledek je příznivý, vyúčtování a definitivní hodnocení organizačním výborem bude v prosinci 2008. Guarant se svých úkolů zhostil dobře. Organizační závady se prakticky nevyskytly. Výbor společnosti vyslovuje vřelý dík místnímu organizačnímu výboru, a především jeho předsedovi prof. Rabochovi.
 • Jako příloha časopisu Týden bude publikována série statí o psychiatrii (autory článků budou prof. Raboch, prof. Höschl., dr. Horák, doc. Vinař a další).
 • Dohoda mezi MZd a WHO určuje grantové úkoly Psychiatrické společnosti a CRPDZ (hodnocení účinnosti psychiatrické péče, vybudování objektu komunitní péče v jednom mimopražském regionu). Bude projednáno s CRPDZ.
 • Dne 2. 10. 2008 se uskuteční jednání zástupců výboru Psychiatrické společnosti s předsedou ČLS JEP, a to o další budoucnosti časopisu (osamostatnění, odprodej vydavatelských práv) a rovněž o zásadní změně vztahů Psychiatrické společnosti k ČLS JEP. Právníci Guarantu a ČLS se neshodli na textu společností navrhované spolupráce.
 • Veřejný ochránce práv MUDr. Martin Anders zaslal zprávu o návštěvách psychiatrických léčeben, které mu byly nově zákonem uloženy (bude možné nalézt na www.ochrance.cz).
 • Návrh plánu činnosti Psychiatrické společnosti na rok 2009 byl rozeslán zainteresovaným složkám. Bude schválen na příští schůzi.
 • Dle zprávy sekretariátu UEMS byla účast ČR na zasedáních dostatečná.
 • Zvláštní pracovní skupina pod vedením prof. Rabocha vypracovala vodítka k posuzování invalidity z psychiatrických příčin. Budou diskutována 8. 10. 2008 a publikována jako guidelines posudkových lékařů.
 • MZd žádá o doporučení psychiatra, který by byl jako poradce MZd v oblasti mental health. Navržen byl MUDr. O. Pěč, když se o tuto agendu ve výboru PS stará prim. Rektor.
 • Dr. Baudiš referoval o výroční zprávě CRPDZ za rok 2007.
 • Psychiatrické 23. Donausympozium se bude konat ve dnech 5.-8. 10. 2008 v Mostaru (Bosna a Hercegovina).

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×