Recenze knihy


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 6, pp. 331.
Kategorie: Recenze knihy

Gerd R., Henningsen P: Psychoterapeutische Medizin und Psychosomatik

Ein einführendes Lehrbuch auf psychodynamischer Grundlage, 6, 428 stran, 39,95 €.

Nejdůležitějším úkolem psychoterapeutické medicíny je vidět v jednotě psychický a somatický stav pacienta. S touto teorií souhlasí téměř každý, její praktická aplikace však nebývá jednoduchá. Na jaře tohoto roku německé nakladatelství Thieme vydalo knihu s názvem „Psychoterapeutická medicína a psychosomatika“. Nejedná se o první vydání, publikace vyšla poprvé v nakladatelství Thieme v roce 1993. Od té doby byla třikrát přepracována, z toho naposledy v roce 2000, neboť u pátého vydání v roce 2005 šlo pouze o nezměněný dotisk. Na publikaci se kromě dvou hlavních autorů podílelo 12 spoluautorů. Profesor Henningsen je lékař zabývající se neurologií, psychiatrií a psychosomatikou, působí jako ředitel Kliniky pro psychosomatickou medicínu a psychoterapii v Mnichově, profesor Gerd Rudolf je psychiatr a psychoanalytik, bývalý ředitel Psychosomatické univerzitní kliniky. Působí v Heidelbergu. Jedná se o velmi obsáhlou a podrobnou publikaci napsanou s německou důkladností a odrážející postavení, jaké psychosomatika u našich západních sousedů zaujímá. Kniha je rozčleněna do šesti kapitol, z nichž první, nejobsáhlejší, je věnována teoriím osobnosti a psychosomatické medicíny. Druhá kapitola popisuje psychiatrická onemocnění jako jsou depresivní porucha, obsedantně kompulzivní porucha, poruchy příjmu potravy nebo somatoformní poruchy z pohledu psychoterapeutické medicíny. Poměrně hodně prostoru je věnováno oblastem na pomezí somatické medicíny a psychoterapie. V podkapitole věnované psychosomatické kardiologii jsou uvedeny důkazy, že psychoterapie může snížit riziko kardiovaskulárních příhod, gynekologická oblast je věnována zejména problematice poruch menstruačního cyklu, včetně premenstruálního syndromu, který může vyústit až do premenstruální dysforické poruchy. Další důležitou oblastí je psychoonkologie. Ačkoliv původní teorie psychosociální etiologie onkologických onemocnění se nepotvrdily, důležitou oblastí jsou psychoterapeutické intervence u onkologicky nemocných, které mohou zlepšit kvalitu života těchto pacientů. Doba přežití nebývá psychoterapií významněji ovlivněna. Mezi další oblasti psychosomatické medicíny, zmíněné v této knize, je problematika neurologických onemocnění, bolestí a sexuálních dysfunkcí. Čtvrtá kapitola se zabývá strukturou diagnostického rozhovoru, a to nejen z pohledu terapeuta, nýbrž i z pohledu pacienta, kdy velmi důležitý a často rozhodující bývá první dojem. Kromě klinického obrazu je nutný rozbor aktuální životní situace, včetně možných spouštěčů, vyvolávajících klinické příznaky. Anamnéza by měla obsahovat celý životní příběh pacienta. Důležitý je dotaz na sebepojetí (co si pacient myslí o sobě) a  pojetí světa (co si myslí o lidech). Stanovení diagnózy dle současných klasifikačních systémů je sice podstatné, ale z hlediska psychoterapeutické medicíny ne zcela nejdůležitější. Rozhodující k indikaci pro psychoterapeutický směr či metodu jsou posouzení terapeutického vztahu a motivace pacienta.

Předposlední kapitola se zabývá klinickou stránkou psychoterapie. Je zaměřená zejména na psychoanalytické, psychodynamické a hlubinné směry, jsou zde zmíněny odlišnosti u specifických věkových skupin (dospívající, děti a pacienti vyššího věku). Závěr knihy je věnován výzkumu v oblasti psychoterapeutické medicíny a konziliární psychiatrie. Není překvapující, že psychiatry nejčastěji navštěvovanými odděleními jsou onkologie, gynekologie a kardiologie a nejčastějšími diagnózami jsou úzkostné a depresivní poruchy. O mnoho více překvapivějším poznatkem z této kapitoly pro mne byly nároky na získání specializace v oboru psychoterapeutické (psychosomatické) medicíny.

MUDr. Miroslav Sekot


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se