Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. dubna 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 2, pp. 86.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Doplněk k zápisu z jednání výboru Psychiatrické společnosti 5. března. 2008

 • Prim. Popov rezignoval na svoji funkci ve výboru. Důvodem je několikaměsíční pobyt mimo ČR. Podle výsledku voleb ze dne 6. 4. 2005 byl na jeho místo povolán prof. MUDr. J. Bouček.
 • Doc. Hort byl zvolen čestným členem PS již v r. 2000.
 • Podle § 16 Stanov ČLS JEP, doplněného o výklad předsednictvem ČLS JEP ze dne 17. 12. 2007, bylo přijato za člena Psychiatrické společnosti občanské sdružení Česká psychiatrická společnost, o.s.

* * *

 • Za zástupce PS do skupiny WPA pro klasifikaci byl jmenován prof. Libiger, event. prim. Tůma.
 • Skupina pro novelizaci Koncepce oboru psychiatrie (předseda dr. Bašný) se sejde 2. 4. Do konce dubna předloží návrh novelizace, který bude posléze předložen k diskusi na samostatném sympoziu na sjezdu ve Špindlerově Mlýně.
 • Výbor souhlasí, aby za odborníky pro Mezinárodní trestní soud byli doporučeni: doc.  Pavlovský, MUDr. Janotová, prim. Kobeda a MUDr. Procházka.
 • Výbor souhlasí, aby byla nominována MZd ČR na setkání SZO, zaměřeného na stigmatizaci, ředitelka CRPDZ Mgr. B. Wenigová, když prof. Hőschl účast pro zaneprázdnění odmítl.
 • Zahraničních aktivit (v Evropské unii, konference ministrů zdravotnictví) se zúčastní prof.  Češková (a prim. Rektor).
 • Prof. Raboch referoval o jednání s předsednictvem ČLS JEP. Předsednictvo má výhrady k plánu PS zrušit Psychiatrickou společnost ČLS JEP a vstoupit do ČLS jako právnická osoba Česká psychiatrická společnost, o.s. Navrhuje jednat o výtkách, které má PS vůči ČLS a požaduje kritické písemné vyjádření. Jsou diskutovány výhody a nevýhody obou řešení. Většina členů výboru doporučuje přechod členů dosavadní PS do České psychiatrické společnosti, o.s., a to hlavně během sjezdu PS v červnu 2008 ve Špindlerově Mlýně. To předpokládá rozsáhlou organizovanou vysvětlovací kampaň mezi členy PS s cílem dosáhnout co největšího počtu členů, kteří by přešli do nové společnosti. Rizikem zůstává rozštěpení doposud jednotné Psychiatrické společnosti jako reprezentantky české psychiatrie. O postupu bude výbor dále jednat, včetně diskuse s ČLS. Výtky vůči činnosti ČLS zašlou členové výboru e-mailem do konce týdne předsedovi.
 • Pokladník upozorňuje, že finanční ztráta časopisu Česká a slovenská psychiatrie (368 000 Kč za rok 2007) byla naúčtována k tíži Psychiatrické společnosti.
 • Pro 25 členů Psychiatrické společnosti, kteří se přihlásili pomoci organizaci Světového psychiatrického kongresu v Praze, bylo uvolněno cca 130 tis. Kč jako sponzorský příspěvek na úhradu kongresového poplatku.
 • Pro vítěze ceny PS-APA (MUDr. Kašpárek) byla schválena částka 60 tis. Kč jako příspěvek na jeho studijní cestu do USA.
 • Dne 19. 6. se bude konat na MZd ČR schůzka o specializačním vzdělávání. Zúčastní se prof. Libiger, event. prim. Tůma.
 • Dr. Baudiš zodpověděl dotazy ing. Navrátila, které se týkaly postupu při revizi soudního rozsudku a znaleckého vyšetření.
 • Logo Psychiatrické společnosti. Doc. Praško předložil 2 nové návrhy. Výbor doporučil, aby podle dispozic grafika zaslal dr. Anders doc. Praškovi fotografii a obraz prof. Heverocha.
 • Výbor projednal a přijal zásady, podle kterých bude udělovat svoji spoluúčast na různých psychiatrických akcích. Velké celostátní akce: (sjezd, sjezdy česko-slovenské) bude pořádat Psychiatrická společnost spolu s Guarantem, s.r.o. (včetně finančního zabezpečení). Menší akce, pořádané sekcemi: sekce si zvolí finanční zabezpečení; buď využije Guarant, s.r.o., event finančně zabezpečí akci sama ve spolupráci s ČLS anebo s lokálními organizacemi. Takové akce bude PS „spolupořádat“ anebo pořádat „ve spolupráci s“. Akce pořádané cizími organizacemi: PS přebere záštitu a umožní šíření informací, popřípadě za úplatu. Jinak bez finanční účasti.
 • Výbor PS naléhavě doporučuje výboru psychosomatické sekce, aby uspořádal své vlastní sympozium na sjezdu ve Špindlerově Mlýně. To zvláště s ohledem na ambiciózní plán činnosti, který si výbor sekce stanovil.
 • Pro Valnou hromadu Psychiatrické společnosti (sjezd ve Špindlerově Mlýně, 13. 6. 2008) připraví výbor zprávu o činnosti (dr. Baudiš), zprávu pokladní (prim. Rektor) zprávu revizní komise (MUDr. Hermann). Prof. Bouček zorganizuje schůzi předsedů sekcí PS a MUDr. Hermann schůzi ambulantních psychiatrů.
 • S lítostí vzal výbor na vědomí rezignaci člena redakční rady časopisu Česká a slovenská psychiatrie doc. PhDr. Srnce na členství v redakční radě po více než 50 letech činnosti. Sekretář připraví děkovný dopis.
 • Výbor schválil pořad předsednictví dopoledních schůzí a autory úvodníků pro časopis Česká a slovenská psychiatrie..
 • V květnu bude výbor PS zasedat 14. 5. 2008 v 11.00 hodin.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se