50. česko-slovenská psychofarmakologická konference


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 2, pp. 88-89.
Kategorie: Kongresy, konference, kurzy

(Lázně Jeseník, 9. - 13. ledna 2008)

Obzvláště jubilejní 50. ročník konference České neuropsychofarmakologické společnosti se nemohl konat jinde než tradičně v Lázních Jeseník. Zájem o účast byl mimořádný a program konference přilákal rekordní počet účastníků. Celkem bylo registrováno jedenáct stovek přítomných, z toho přes sedm set lékařů.

Program byl netradičně koncipován a zcela se lišil od jiných ročníků konference. Struktura byla připravena tak, že jednotlivé dny byly věnovány specifickým skupinám farmak (antipsychotika, antidepresiva, tymprofylaktika, psychedelika, kognitiva a látky určené pro pedopsychiatrické použití). Každý jednotlivý den hlavního programu byl zahájen historickým pohledem na skupinu psychofarmak mapujícím posledních padesát let. Následoval blok prezentací věnovaný dekonstrukci diagnostických kategorií, pro která jsou psychofarmaka určena. Třetím blokem „Kam kráčí“ byly ukázány směry moderního vývoje, hledání nových mechanismů účinku a budoucnost té které psychofarmakoterapie.

Doc.Horáček a prof.Höschl při slavnostnímzahájení konference.Krátce poté přednesl prof.Höschl plenární přednášku na téma: „Umění a věda“, která byla nakonec hodnocena jako nejlepší sdělení celé konference.
Obr. 1. Doc.Horáček a prof.Höschl při slavnostnímzahájení konference.Krátce poté přednesl prof.Höschl plenární přednášku na téma: „Umění a věda“, která byla nakonec hodnocena jako nejlepší sdělení celé konference.

Neobvyklý byl počet zahraničních kapacit, které se doslova z celého světa sjely do lázeňského městečka. V rámci programu měli hosté většinou příležitost oslovit posluchače plenárními přednáškami, ale řada z nich přijala účast i v dalších sympoziích. Budeme-li respektovat pořadí v jakém se do programu zapojili, jednalo se o prof. Balona, prof. Volavku, prof. Citroma, prof. Möllera, prof.  Leonarda, prof. Fleischhackera, prof. Svenssona, prof. Kaspera, prof. Nutta, prof. P. Grofa, prof. Aldu a prof. Murrayho. Takové složení řečníků není obvyklé ani na zahraničních konferencích. Zájemce o obsah jednotlivých sdělení odkazujeme na Supplementum 1, 2008, Psychiatrie.

Prof. Balon ve své přednášce poukázal na problematické oblasti připravované klasifikace DSM. Přednáška posluchače zaujala a někteří přednášející se na ni ve svých sděleních odkazovali.
Obr. 2. Prof. Balon ve své přednášce poukázal na problematické oblasti připravované klasifikace DSM. Přednáška posluchače zaujala a někteří přednášející se na ni ve svých sděleních odkazovali.

Prof.Volavka byl výborem ČNPS oceněn čestným členstvím. V průběhu konference vystoupil s několika přednáškami, jejichž obsahem byly dnes živě diskutované otázky antipsychotické léčby.
Obr. 3. Prof.Volavka byl výborem ČNPS oceněn čestným členstvím. V průběhu konference vystoupil s několika přednáškami, jejichž obsahem byly dnes živě diskutované otázky antipsychotické léčby.

V závěru jednání konference se konala valná hromada ČNPS, kde bylo mimo jiné vyhlášeno několik ocenění.

Výbor ČNPS při vyhlašování cen během valné 1. LF UK a VFN, Praha hromady.
Obr. 4. Výbor ČNPS při vyhlašování cen během valné 1. LF UK a VFN, Praha hromady.

Cenu ČNPS za originální odbornou práci z oblasti klinické praxe získal autorský kolektiv pod vedením F. Španiela za práci s názvem: „ITAREPS: Information Technology Aided Relapse Prevention Programme in Schizophrenia“, která byla publikována v časopise Schizophrenia Research (2008, 98 (1-3):312-317).

Originální odbornou práci preklinického zaměření, která byla komisí posuzovatelů oceněna cenou ČNPS, vypracoval autorský kolektiv kolem R. Šemberové: Effect of Methamphetamine Exposure During Prenatal and Preweaning Periods Lasts for Generations in Rats Developmental (Psychobiology, 2007, 49 (3):312-322).

Oceněny byly také vývěsky. Cenu získali Stuchlík A., Petrásek T., Valeš K. za nejlepší poster v oblasti Antipsychotika s názvem: Komplikace alfa1-adrenergního antagonisty prazosinu a D2 antagonisty sulpiridu vede k narušení lokomoce a prostorového chování v úloze aktivního vyhýbání se místu. Druhými oceněnými byli Kopeček M., Bareš M., Brunovský M., Novák T., Stopková P., Šóš P. za nejlepší poster v oblasti Antidepresiva s názvem: EEG kordance jako prediktor antidepresivní odpovědi. Třetí cenou obdrželi Fujáková M., Rohanová M., Kutová M., Páleníček T., Balíková M., Brunovský M., Tišlerová B., Šóš P., Bubeníková-Valešová V. za nejlepší poster v oblasti Psychedelika s názvem: Farmakokinetika, behaviorální a QEEG účinky syntetického psychedelika 2C-B.

Vyhlášena byla také Cena Zdeňka Kleina, kterou získali Trnka R. a Koutník J. za práci: Application of the Kohonen’s self-organizing map and the group of adaptive models evolution in social cognition research (Psychologia, 2006, 49:238-251).

K posledním, ale o to významnějším, patřilo vyhlášení Ocenění výboru ČNPS za založení tradice konferencí v Jeseníku. Předseda ČNPS doc.  Horáček ho jménem výboru předal přítomnému doc. Vinařovi. Ocenění dále získali prof. Rašková a doc. Vojtěchovský, kteří se nemohli akce v Jeseníku zúčastnit a diplom obdrží po konferenci.

Doc. Vinař byl opět aktivním účastníkem konference, byl také oceněn za založení její tradice.
Obr. 5. Doc. Vinař byl opět aktivním účastníkem konference, byl také oceněn za založení její tradice.

Účastníci hodnotili úroveň konference a jednotlivých sdělení. Nejlépe byla hodnocena přednáška prof. Höschla a mezi odbornými sympozii blok přednášek: Dekonstrukce deprese a úzkost; Komu jaká antidepresiva, jehož gestorem byla prof. Češková.

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 2

2008 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se