Co je recenze a co je reklama?


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 1, pp. 38.
Kategorie: Dopisy redakci

Vážený pane šéfredaktore,

poněkud jsem se zarazil poté, co se mi dostalo do rukou sedmé číslo časopisu Česká a slovenská psychiatrie roku 2007.

Obvykle, doufejme, jsou publikované články před přijetím k publikaci recenzovany a jsou tudíž na základě posudku recenzenta a zvážení šéfredaktora hodny publikace. Většinou nevyžadují zvýšenou pozornost, pokud nejde o články obzvláštní důležitosti, a to:

  • a) díky jejich vyznamnému příspěvku k vědě, nebo
  • b) díky tomu, že jsou věnovány určitému důležitému tématu.

V těchto případech na ně a jejich obsah obvykle upozorňuje Úvodník, sepsany buď šéfredaktorem a nebo někým jiným znalým tématiky, pozvaným k jeho sepsání. O tom, zda se jim Úvodník bude věnovat, rozhoduje šéfredaktor na základě buď vlastního úsudku nebo na základě doporučení recenzenta (u některých časopisů je součástí formy pro recenzenty otazka: „Domníváte se, že tento článek vyžaduje Úvodník?”. Článek dr. Roubala „Psychoterapie deprese - přístup gestalt terapie” vychází z původní publikace v Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemica, což je u článku správně poznamenáno, a pokud jde o článek rozšířený a redaktorem uznán za kvalitní, je to v pořádku. Přetištěný článek by snad nepotřeboval reklamu, pokud nesplňuje kritéria, jež jsem zmínil (což se mně z obsahu článku a z obsahu celého časopisu nezdá, ale uznávám, že to může být záležitostí čistě subjektivní)).

Nicméně, na straně 335 sedmého čísla České a slovenske psychiatrie je otištěna recenze knihy Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemice 4/2007, v níž byla předešlá či rozšírená verze článku dr. Roubala otištěna. Recenze na tento článek svým způsobem upozorňuje („...zaslouží oba autoři...vřelé uznání.”). Nejde o Úvodník, ale podle nadpisu, o recenzi.

Jsem ještě poněkud schopen pochopit, že ve stejném čísle, v němž je článek otištěn, recenze svým způsobem tento článek či publikaci, z níž onen článek vychází, oceňuje. Co je ale naprosto nepochopitelné je to, že tuto recenzi napsal doc. Beran, který sborník, v němž je tato práce otištěna, připravil!

Jak závěr recenze říká:

„Sborník připravil Jiří Beran.

Podepsán: Doc MUDr. Jiří Beran, CSc.”

Tato tzv. recenze nesplňuje jeden ze základních požadavků recenze, a to, že by měla být sepsána člověkem nezaujatým. Doc. Beran, jako osoba, která sborník připravila, evidentně nezaujatou osobou není. Zdá se mi take, že jde spíše o reklamu celé publikace nakladatelství Galén než o recenzi (nakladatelstvi Galén otiskuje na vnitřní straně obálky tohoto čísla České a slovenské psychiatrie reklamu knížky dr. Drtilkove a dr. Sereho „Hyperkineticka porucha/ADHD”, kterážto reklama je informativnější než „recenze” doc. Berana).

Pokud šlo spíše o reklamu publikace nakladatelstvi Galén Acta Psychiatrica Postgradualia Bohemica, mělo by nakladatelstvi Galén zaplatit České a slovenské psychiatrii za reklamu. Pokud to ale skutečně měla být recenze, měla být sepsána někým jiným než docentem Beranem a měla být obšírnější a kritičtější než jen pouhá reklama.

Richard Balon, M.D.

Wayne State University

Detroit, Michigan

USA

e-mail: rbalon@wayne.edu


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se