Význam CYP2D6 v terapii selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu


The Role CYP2D6 in the Treatment with Selective Inhibitors of Serotonin Reuptake

The relationship between metabolic activity of the isoenzymes of cytochrome P450 2D6 and the antidepressant therapy (by SSRIs) is the main aim of this paper. The SSRIs are metabolised mainly by the CYP2D6.

The genes for the CYP2D6 enzymes are polymorphic and that caused interindividual differences in metabolic activity which is based on the genotype. SSRIs are potent inhibitors of the CYP2D6 activity and that fact may lead to the changes of the metabolic fenotype which may not correspond to metabolic genotype. The result is a great variability in tolerance and effecacy of SSRI′therapy. There may be connections between metabolic activity, genotype and the tolerance of the SSRI′therapy.

Key words :
selective inhibitors of serotonin reuptake (SSRI), cytochrom P450 2D6, metabolic fenotype, extensive metabolizer, poor metabolizer.


Autoři: L. Pulkrábková;  A. Žourková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 5, pp. 239-245.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce je věnována vztahu mezi metabolickou aktivitou enzymů cytochromu P450 2D6 a léčbou selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). SSRI jsou metabolizovány především izoenzymy cytochromu P450 2D6. Geny pro enzymy CYP2D6 jsou polymorfní, z čehož plyne individuální rozdílnost v metabolické aktivitě na základě genotypu. SSRI jsou schopny inhibovat aktivitu izoenzymu CYP2D6, což může vést ke změně metabolického fenotypu, který nemusí odpovídat metabolickému genotypu jedince. Důsledkem je pak značná proměnlivost ve snášenlivosti a účinnosti terapie SSRI. Sdělení by chtělo upozornit na možné souvislosti mezi metabolickou aktivitou CYP2D6, genetickou výbavou a tolerancí terapie inhibitory zpětného vychytávání serotoninu.

Klíčová slova :
selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), cytochrom P450 2D6, metabolický genotyp, metabolický fenotyp, pomalý metabolizátor, extenzivní metabolizátor.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×