Oční pohyby u specifických vývojových dyslexií


Eye Movements in Specific Developmental Dyslexias

Specific developmental dyslexia belongs to most frequent learning disorders. At the present time there are many proofs that dyslexia is not just a functional disorder, but it includes a neurobiological cause. In the subsequent review article the authors summarize abnormities of ocular movements, observed in subjects suffering from dyslexia during reading and solving nonverbal tasks, their pathophysiological importance and relation to present theories of dyslexia. The authors arrive at the conclusion that neuropsychological heterogeneity of subjects with dyslexia is reflected in findings of ocular movement abnormalities. These abnormalities should in some cases serve for screening of pre-school children or to select subgroups of dyslexic patients to specific rehabilitation.

Key words:
dyslexia, eye movements.


Autoři: M. Vyhnálek ;  R. Brzezný ;  J. Jeřábek
Působiště autorů: Neurologická klinika dospělých 2. LF UK a FN Motol, Praha přednosta doc. MUDr. M. Bojar, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 5, pp. 256-260.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Specifická vývojová dyslexie patří k nejčastějším poruchám učení. V současné době existuje mnoho důkazů, že dyslexie není pouze funkční porucha, ale má neurobiologickou příčinu. V následujícím přehledném článku shrnujeme abnormity očních pohybů nacházené u dyslektiků při čtení i řešení neverbálních úloh, jejich patofyziologický význam a vztah k současným teoriím dyslexie. Docházíme k závěru, že neuropsychologické heterogenitě dyslektiků odpovídají i heterogenní nálezy abnormit očních pohybů. Tyto abnormity by mohly v některých případech posloužit ke screeningu předškolních dětí či k vytipování podskupin dyslektiků ke specifické rehabilitaci.

Klíčová slova:
dyslexie, oční pohyby.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 5

2006 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se