Historický přehled vzniku molekulární psychiatrie


Historic Overview of Establishment of Molecular Psychiatry

Molecular psychiatry was established in the last twenty years. The basic mission of molecular psychiatry is the research of the molecular causes of mental disorders and the explanation of the pathogenesis of mental disorders. The basic aim of molecular psychiatry is to improve the quality of diagnostics and the treatment of mental disorders which should lead to better comfort of mentally ill patients. The aim of this contribution is mapping of the most important moments in history of the establishment of molecular psychiatry and the highlighting of marginalized contexts that play a role in the establishment of molecular psychiatry.

Key words:
molecular psychiatry, history, psychopharmacology, genetics, PCR, DNA, genome, microarray, Cajal, Gall, Mendel.


Autoři: O. Šerý;  P. Zvolský 1;  W. Didden 2
Působiště autorů: Laboratoř neurobiologie a molekulární psychiatrie, Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, MU, Brno vedoucí ústavu prof. RNDr. V. Mikeš, CSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha ;  přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. GHC Research Institute, Houston, TX, USA 1;  ředitel ústavu prof. W. Didden, M. D., Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 102, 2006, No. 5, pp. 246-249.
Kategorie: Souborné referáty

Souhrn

Obor molekulární psychiatrie vznikl v posledních dvou desetiletích. Základním úkolem oboru molekulární psychiatrie je výzkum molekulárních příčin psychických poruch a objasňování patogeneze psychických poruch. Základním cílem oboru molekulární psychiatrie je zkvalitnění diagnostiky a léčby psychických poruch, čímž by molekulární psychiatrie měla významnou měrou přispět především ke zlepšení komfortu pacientů s psychickými poruchami. Cílem tohoto příspěvku je zmapování nejdůležitějších okamžiků historie vzniku oboru molekulární psychiatrie a připomenutí poněkud opomíjených souvislostí, které hrály při vzniku molekulární psychiatrie svou roli.

Klíčová slova:
molekulární psychiatrie, historie, psychofarmakologie, genetika, PCR, DNA, genom, microarray, Cajal, Gall, Mendel.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×