Moklobemid v léčbě erektilních dysfunkcí


Moclobemide in the Therapy of ErectionDysfunctions

In the study, 109 patients suffering from erectile dysfunction who were treated for 1–18 monthsby moclobemid with a daily dose of 150–600 mg are kathamnestically evaluated. Their averageage was 49 y. (21–71 y.). The results of this treatment were always evaluated one month afterthe preparation had been given, namely according to the ability of reaching the same level oferection as before the inception of erectile dysfunction. The results is either „adjusted“ or „notadjusted“ (i. e. the patient did/did not reach the level of erection as before the inception of erectiledysfunction. 61% of the group (N=109) have been adjusted. A mostly psychogenically conditionederectile dysfunction was found in 60% of patients (N=65), a mostly organically conditioned onein 40% (N=44). The infl uence of patients’ age on the length and result of treatment has turnedout to be statistically insignifi cant. In mostly psychogenically conditioned erectile dysfunctionslasting 1–4 years, 74% of patients (N=40) were adjusted and also 55% (N=6) of those lasting 5–18years. In mostly organically conditioned erectile dysfunctions lasting 1–4 years 58% (N=21) wereadjusted and 42% (N=15) were without effect. In mostly organically conditioned ones lasting 5–18years no patient has been adjusted (N=8). If the treatment by moclobemid is successful, 90% ofthese patients are adjusted in two months. Combination of moclobemid and yohimbine in thewatched group did not appear to be more successful than moclobemid monotherapy. That resultsin the moclobemid treatment in erectile dysfunctions being indicated in: Psychogenical etiologyof the diffi culties, duration up to 4 years (even in case of organic etiology). It is recommendedfor the treatment of unadjusted dysfunctions to continue if there are any signs of success of thetreatment in two months from the beginning of therapy.

Key words:
moclobemid, erectile dysfunctions.


Autoři: M. Kolomazník 1;  J. Kolomazník 2;  M. Richterová 3
Působiště autorů: Soukromá sexuologická a psychiatrická ambulance, Plzeň1Psychiatrické oddělení a sexuologická ambulance, Pardubice2 Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod 3
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 191-196.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
V práci bylo katamnesticky hodnoceno 109 pacientů s erektilní dysfunkcí (dále jenED) léčených po dobu 1–18 měsíců moklobemidem v denní dávce 150–600 mg. Průměrný věkpacientů byl 49 roků (21–71 r.). Výsledky léčby byly hodnoceny vždy po jednom měsíci podávánípreparátu, a to podle schopnosti dosažení takové erekce jako před vznikem ED. Hodnocení bylijako „upraven“ či „neupraven“ (tj. dosahoval/nedosahoval erekce jako před vznikem erektilnídysfunkce). Z celé skupiny (N=109) bylo upraveno 61 % pacientů. Převážně psychogenněpodmíněná ED byla zjištěna u 60 % pacientů (N=65), převážně organicky podmíněná ve 40 %(N=44). Vliv věku pacientů na délku a výsledek léčby se ukázal jako statisticky nevýznamný.U psychogenně podmíněných ED trvajících 1–4 roky došlo během léčby k úpravě u 74 %pacientů (N=40), při trvání dysfunkcí 5–18 roků pak u 55 % (N=6). U převážně organickypodmíněných dysfunkcí trvajících 1–4 roky bylo upraveno 58 % (N=21), bez efektu bylo 42 %(N=15). U organicky podmíněných, které trvaly 5–18 roků, nedošlo k úpravě u nikoho (N=8).Byla-li léčba moklobemidem u ED úspěšná, docházelo u 90 % těchto pacientů k úpravě do dvouměsíců. Kombinace moklobemidu s yohimbinem se u sledovaného souboru nejevila úspěšnějšínež monoterapie moklobemidem. Léčba moklobemidem u ED je podle uvedených výsledkůindikována při: psychogenní etiologii potíží, trvajících do 4 let, (méně úspěšná do 15 let),v případě organické etiologie do 4 let trvání. V léčbě dysfunkce, která se do 2 měsíců plněneupravila, se doporučuje pokračovat jen tam, kde jsou do dvou měsíců od počátku terapiealespoň náznaky úspěšnosti léčby.

Klíčová slova:
moklobemid, erektilní dysfunkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se