Glutamátergní neurotransmise a její rolev patofyziologii schizofrenie


The Role of Glutamatergic Neurotransmission in Pathophysiology of Schizophrenia

The dysfunction of the neurons containing excitatory amino acids is present in a wide range ofneurodegenerative disorders. Schizophrenia may also result from a dysfunction of excitatoryamino acid neurotransmission. There are two glutamatergic hypotheses of schizophrenia.Glutamate hypofunction hypothesis supposes hypofunction of cerebral glutamatergic neuronsin schizophrenia. The most signifi cant consequence of the hypothesis is a possible use of drugsenhancing glutamatergic neurotransmission in the treatment of schizophrenic symptoms.Glutamate hyperfunction hypothesis was also proposed. It suggests a possible effect of glutamaterelease-inhibiting drugs in schizophrenia.

Key words:
glutamate, schizophrenia, glutamatergic hypothesis, NMDA receptor.


Autoři: J. Hons
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 220-228.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy funkce neuronů obsahujících excitační aminokyseliny se uplatňujív patofyziologii širokého spektra neurodegenerativních chorob. Dysfunkce neurotransmisezprostředkované excitačními aminokyselinami se může podílet také na patogenezi schizofrenie.Existují dvě glutamátové teorie patofyziologie schizofrenie. Hypotéza glutamátergní hypofunkcepředpokládá hypofunkci mozkových glutamátergních neuronů. Nejvýznamnějším důsledkemtéto hypotézy je možné terapeutické ovlivnění schizofrenní symptomatiky farmaky zvyšujícímiglutamátergní neurotransmisi. Byla zformulována také hypotéza glutamátergní hyperfunkce,jejímž východiskem je možné ovlivnění schizofrenní symptomatiky látkami snižujícímivyplavování glutamátu.

Klíčová slova:
glutamát, schizofrenie, glutamátergní hypotéza, NMDA receptor.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se