Quetiapin v léčbě těžké a středně těžkédepresivní poruchy


Quetiapine as Treatment of Severe Depressive Disorder

The foreword of the article summarizes some important statistical facts about major depressivedisorder. Then the authors discuss the possibilities of augmentation of the antidepressivetherapy, in case of its insuffi cient effect or its failure, mainly by using drugs from the group ofatypical antipsychotics (AP). From this group of medicaments they chose quetiapin. On the basisof retrospective analysis of medical documentation they selected 24 patients, admitted at theDepartment of Psychiatry of Military Hospital in Brno with the diagnosis of the affective disorderwithin the years 2002–2003, to whom quetiapin was used as augmentation of the already adjustedtherapy with antidepressant. In the article the authors analyze in detail the selected group focussingon the history of mental diseases, present psychopharmacotherapy, and they also monitor psychiatriccomorbidity. At the initiation of treatment with quetiapin they assessed the time needed for titrationtherapeutic doses in days, maximal doses achieved, the average doses during hospitalization anddoses at dismissal into outpatient care. Finally they evaluate the benefi t of using quetiapin fortreatment and the incidence of side-effects in the whole selected group. In conclusion they tried tosummarize their experience with the use of atypical antipsychotics as augmentation of the affectivedisorders with references to available medical literature.

Key words:
depressive disorder, quetiapin, augmentation.


Autoři: J. Knopp;  J. Šneler
Působiště autorů: Psychiatrické oddělení, Vojenská nemocnice, Brno, primář pplk. MUDr. J. Šneler, ředitel plk. MUDr. M. Harničár
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2004, No. 4, pp. 238-244.
Kategorie: Články

Souhrn

V úvodu sdělení jsou shrnuta některá významná statistická data vypovídající o depresivníporuše. Dále se autoři zabývají možnostmi augmentace antidepresivní terapie v případě jejíhonedostatečného efektu nebo selhání, a to zvláště léky ze skupiny atypických antipsychotik (AP). Z tétoskupiny farmak si zvolili quetiapin a na základě retrospektivní analýzy chorobopisného materiáluvybrali soubor 24 pacientů hospitalizovaných s diagnózou afektivní poruchy na Psychiatrickémoddělení Vojenské nemocnice Brno v letech 2002–2003, u nichž byla tato látka použita k augmentacinastavené terapie antidepresivy. V článku uvádějí podrobný rozbor vybraného souboru s ohledemna historii psychických obtíží, dosavadní psychofarmakoterapii a sledovali také psychiatrickoukomorbiditu. Při nasazování quetiapinu vyhodnocovali délku titrace ve dnech, dosažené maximálnídávky, průměrné dávky za hospitalizace a při převodu do ambulantní péče. Celý soubor pakzhodnotili jak stran přínosu pro terapii, tak s ohledem na výskyt případných nežádoucích účinků.V závěru se pokusili shrnout svoje dosavadní zkušenosti s augmentací preparáty ze skupiny APu depresivní poruchy s odkazy na dostupnou odbornou literaturu.

Klíčová slova:
depresivní porucha, quetiapin, augmentace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se