Problematika prolaktinémie(Přehledová práce)


Problems of Prolactinemia (Review)

Basic knowledge about prolactin and different aspects of prolactin increase with typicalantipsychotics are reviewed. Out of atypical antipsychotics a special attention is paid to resperidone,which is connected, similarly as amisulpride, with hyperprolactinemia. The relationshipbetween prolactinemia and schizophrenic symptoms and treatment response respective changeof prolactinemia during antipsychotic treatment and treatment response is also summarized.Clinical symptoms of hyperprolactinemia and treatment possibilities are described. The sexualdysfunction, which may cause non-compliance, is partially connected with prolactin increase, but allmanifestations of sexual dysfunction in patients suffering from schizophrenia cannot be attributed toprolactin increase. Prospective follow-up studies aimed at dynamic of prolactinemia and occurrenceof sexual dysfunction with atypical antipsychotics, are lacking.

Key words:
prolactin, hyperprolactinemia, antipsychotics, schizophrenia, side effects, sexualdysfunction.


Autoři: E. Češková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 7, pp. 366-372.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Autorka shrnuje základní poznatky o prolaktinu. Detailně jsou rozebrány různéaspekty zvýšení prolaktinu při aplikaci typických antipsychotik. Z atypických antipsychotik jenejvětší pozornost věnována risperidonu, který je podobně jako amisulprid spojován s trvalejšíhyperprolaktinémií. Dále je shrnuta problematika vztahu mezi prolaktinémií a symptomatologiíschizofrenní poruchy a reakcí na léky, respektive změna prolaktinémie při aplikaci antipsychotikaa léčebnou odpovědí. Autorka upozorňuje na klinické projevy hyperprolaktinémie a možnostiléčby. S hyperprolektinémií do určité míry souvisí i sexuální dysfunkce, která může být příčinounonkompliance, avšak všechny projevy sexuální dysfunkce u nemocných se schizofrenní poruchounelze přičítat zvýšení prolaktinu. Prospektivní studie cílené na sledování dynamiky prolaktinémiea výskyt sexuální dysfunkce při dlouhodobém podávání antipsychotik 2. generace chybí.

Klíčová slova:
prolaktin, hyperprolaktinémie, antipsychotika, schizofrenie, vedlejší účinky, sexuálnídysfunkce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se