Mapovaní denních stacionářů v České republice


Survey of Day Hospitals in the Czech Republic

A questionnaire survey (mapping) of day hospitals in the Czech Republic was performed withinthe framework in an international multi-centric study EDEN (European Day Hospital Evaluation)in collaboration with the Association of Day Hospitals and Crisis Centers. The survey was donesince January 2001 to May 2002. From the 35 dispatched questionnaire, 24 were answered.The following observations belong to the most important results: the most frequent functions ofday hospitals include: providing psychotherapy, social rehabilitation and supplementing outpatientcare. The psychoanalytical, social psychiatric and the case-oriented conduction model, respectively,were most frequent among the therapeutic models. A psychiatrist with psychotherapeuticquantification was leading the day hospital in the cases, a psychologist with psychotherapeuticqualification in seven cases, two day hospitals were headed by a clinical psychologist and a noneruditeclinical psychologist and another professional (social worker) was the head in the fiveremaining day hospitals. The most frequently used therapeutic method was group psychotherapy,followed by ergo-therapy, community and art therapy, respectively. On the basis of diagnoses inthe year 2000, most patients treated in day hospitals were suffering from an anxiotic disorder anddisorder in adaptation, followed by disorder in adaptation, patients suffering from mental disordersand behavior disorders induced by the effect of psychoactive compounds, followed by patientssuffering from schizophrenia or an schizoaffective compound, followed by patients sufferingfrom schizophrenia or an schizoaffective disorder.

Key words:
EDEN, daily hospital, complete hospitalization.


Autoři: E. Kitzlerová;  O. Pěč 1;  J. Raboch;  A. Howardová;  L. Stárková;  N. Baková;  M. Sekot;  J. Peichlová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Asociace denních stacionářů a krizových center, Praha, předseda PhDr. K. Koblic 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 6, pp. 299-305.
Kategorie: Články

Souhrn

bylo ve spolupráci s Asociací denních stacionářů a krizových center provedeno dotazníkové mapovánídenních stacionářů v ČR. Šetření se uskutečnilo od ledna 2001 do května 2002. Z rozeslaných35 dotazníků se vrátilo 24 zodpovězených.K nejdůležitějším výsledkům patří následující zjištění: K nejčastějším funkcím denních stacionářůpatří poskytování psychoterapie, sociální rehabilitace a doplnění ambulantní péče. Z terapeutickýchmodelů převažoval psychoanalyticko-psychodynamický, dále model sociálněpsychiatrický a model případového vedení. Ve vedení denních stacionářů v 10 případech figurovalpsychiatr s psychoterapeutickou kvalifikací, v sedmi případech psycholog s psychoterapeutickoukvalifikací, v čele dvou denních stacionářů stál klinický psycholog a neerudovaný klinickýpsycholog a zbylých pět denních stacionářů vedl jiný profesionál (sociální pracovník). Nejfrekventovanějšíléčebnou metodou byla skupinová psychoterapie, dále následovala ergoterapie, komunita,arteterapie. Na základě diagnóz bylo v roce 2000 léčeno v denních stacionářích nejvícepacientů s úzkostnou poruchou a poruchou přizpůsobení, pacienti trpící závislostí na návykovýchlátkách a následovali pacienti trpící schizofrenií nebo schizoafektivní poruchou.

Klíčová slova:
EDEN, denní stacionář, plná hospitalizace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se