Depresia a roztrúsená mozgomiechová skleróza(Sclerosis Multiplex)(Prehľad literatúry a kazuistiky)


Depression and Multiple Sclerosis (A Review of theLiterature and a Case Report)

Up to a half of the multiple sclerosis patients also suffer from depression. The risk of a suicidalbehavior in these subjects is increased as compared with „non-organic“ depression. At the sametime, depression further deteriorates the patients’ quality of life and his/her disability in additionto the primary neurological disorder. In the presented article, we describe a case of a thirty-yearsoldwoman who has suffered from multiple sclerosis for seven years, and a commorbid depressionhas been present for five years. The treatment with paroxetine proved unsuccessful. Passivity andresignation of the patient represent a barrier from a further therapeutic effort. In the discussionsection, we consider etiology of the depicted depressive symptoms especially as for the treatmentwith interferon beta-1b. The literary knowledge rather testifies against a causal relationshipbetween the administration application of an immunomodulatory agent and an occurance ofa mood disorder in multiple sclerosis. We mention other therapeutic possibilities at the end of thepaper.

Key words:
multiple sclerosis, depression, treatment, interferon.


Autoři: I. Dóci;  L. Hosák 1;  M. Kovářová 2
Působiště autorů: Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a FNsP, Košice Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc. Ústav sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 6, pp. 331-336.
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
Depresia sa u chorých s roztrúsenou mozgomiechovou sklerózou prejaví až v polovici prípadov.Riziko samovražedného konania je to vyššie ako u depresie bez organického podkladu.Kvalita života aj funkčné schopnosti pacienta sú depresiou pri základnom neurologickom ochoreníďalej zhoršované. V článku popisujeme prípad tridsaťročnej ženy, ktorá sclerosis multiplex trpíuž sedem rokov a depresia je prítomná po dobu piatich rokov. Liečba paroxetínom skončila neúspešnea ďalšie terapeutické pokusy narážajú na pasivitu a odovzdanosť chorej. V diskusii uvažujemeo etiológii depresívnej symptomatiky najmä vo vzťahu k liečbe interferónom beta-1b.Literárne poznatky svedčia skôr proti kauzálnej súvislosti podávania imunomodulačnej látkya rozvoja afektívnej poruchy. Na záver popisujeme ďalšie možné postupy pri liečbe depresie.

Klíčová slova:
roztrúsená mozgomiechová skleróza, depresia, liečba, interferón.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×