Depresia a roztrúsená mozgomiechová skleróza(Sclerosis Multiplex)(Prehľad literatúry a kazuistiky)


Depression and Multiple Sclerosis (A Review of theLiterature and a Case Report)

Up to a half of the multiple sclerosis patients also suffer from depression. The risk of a suicidalbehavior in these subjects is increased as compared with „non-organic“ depression. At the sametime, depression further deteriorates the patients’ quality of life and his/her disability in additionto the primary neurological disorder. In the presented article, we describe a case of a thirty-yearsoldwoman who has suffered from multiple sclerosis for seven years, and a commorbid depressionhas been present for five years. The treatment with paroxetine proved unsuccessful. Passivity andresignation of the patient represent a barrier from a further therapeutic effort. In the discussionsection, we consider etiology of the depicted depressive symptoms especially as for the treatmentwith interferon beta-1b. The literary knowledge rather testifies against a causal relationshipbetween the administration application of an immunomodulatory agent and an occurance ofa mood disorder in multiple sclerosis. We mention other therapeutic possibilities at the end of thepaper.

Key words:
multiple sclerosis, depression, treatment, interferon.


Autoři: I. Dóci;  L. Hosák 1;  M. Kovářová 2
Působiště autorů: Psychiatrická klinika Lekárskej fakulty UPJŠ a FNsP, Košice Psychiatrická klinika Lékařské fakulty UK a FN, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. J. Libiger, CSc. Ústav sociálneho lekárstva Lekárskej fakulty UPJŠ, Košice 2
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 6, pp. 331-336.
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
Depresia sa u chorých s roztrúsenou mozgomiechovou sklerózou prejaví až v polovici prípadov.Riziko samovražedného konania je to vyššie ako u depresie bez organického podkladu.Kvalita života aj funkčné schopnosti pacienta sú depresiou pri základnom neurologickom ochoreníďalej zhoršované. V článku popisujeme prípad tridsaťročnej ženy, ktorá sclerosis multiplex trpíuž sedem rokov a depresia je prítomná po dobu piatich rokov. Liečba paroxetínom skončila neúspešnea ďalšie terapeutické pokusy narážajú na pasivitu a odovzdanosť chorej. V diskusii uvažujemeo etiológii depresívnej symptomatiky najmä vo vzťahu k liečbe interferónom beta-1b.Literárne poznatky svedčia skôr proti kauzálnej súvislosti podávania imunomodulačnej látkya rozvoja afektívnej poruchy. Na záver popisujeme ďalšie možné postupy pri liečbe depresie.

Klíčová slova:
roztrúsená mozgomiechová skleróza, depresia, liečba, interferón.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se