Bezprostřední a katamnestické výsledkyrodinné terapie v kroměřížské terapeutickékomunitě pro neurózy


Immediate and Follow-up Effects of Family Therapy in theTherapeutic Community for Neuroses at Kromeriz

System of the therapeutic community for neurotic disorders with six weeks lasting group treatmentwas enriched by invitation of a relevant family member for participation in one weeklasting special family therapy program, included approximately in the middle of the stay. Theinfluence of this additional program on immediate and follow-up effects of therapy was investigated.A group of 130 patients with participating partners was compared to a similar group withoutthem. Positive changes at the end of therapy on a scale of individual symptoms and on a questionnaire,evaluating general effects of therapy and its special influence on symptoms, insight, attitudesand behavior, were more pronounced in patients, whose family member participated.Differences were statistically significant. Also, most differences in the same questionnaire, returnedafter 1 to 3 years from 95 patients with and 84 patients without a participating family member,pointed into the same direction.Inclusion of family therapy, which makes possible direct therapeutic confrontation of patientswith their relevant family members and at the same time training of more effective communicationbetween them, adds significantly to both immediate and remote positive effects of grouppsychotherapy.

Key words:
neurotic disorders, group therapy, therapeutic community, family therapy, immediateresults and follow-up.


Autoři: M. Sládková;  S. Kratochvíl
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna v Kroměříži, ředitel prim. MUDr. V. Klíma
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 6, pp. 306-310.
Kategorie: Články

Souhrn

Souhrn:
Systém terapeutické komunity pro neurotické poruchy v Kroměříži se standardní šestitýdennískupinovou léčbou byl obohacen zvaním člena rodiny každého z pacientů k účasti na jednotýdennímprogramu rodinné terapie, který je zařazován přibližně do poloviny léčebného pobytu.Zkoumali jsme vliv tohoto doplňujícího programu na bezprostřední i katamnestický efekt terapie.Skupina 130 pacientů, jejichž partner se rodinné terapie zúčastnil, byla srovnávána se skupinou130 pacientů bez účasti rodinného příslušníka. Pozitivní změny na konci léčby, které byly posuzoványpomocí škály individuálních příznaků a pomocí dotazníku, ve kterém pacient hodnotí celkovýúčinek terapie i její speciální vliv na symptomy, náhled, postoje a chování, byly většíu pacientů s účastí rodinného příslušníka. Rozdíly byly statisticky významné. Také většina rozdílův témže dotazníku, který za 1 až 3 roky po léčbě vrátilo z uvedených souborů 95 pacientůs účastí a 84 pacientů bez účasti člena rodiny, potvrzovala významný přínos rodinné terapies účastí člena rodiny.Začlenění rodinné terapie, která umožňuje přímou terapeutickou konfrontaci pacienta s relevantnímčlenem jeho rodiny, a současně nácvik účinnější komunikace mezi nimi, významně přispívájak k bezprostředním tak katamnestickým pozitivním výsledkům skupinové komunitní terapie.

Klíčová slova:
neurotické poruchy, skupinová psychoterapie, terapeutická komunita, rodinná terapie,bezprostřední a katamnestické výsledky.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se