Znovu k otázce „nezvládnutého afektu“


Again on the Problem of „Uncontrollable Affect“

Based on the example of murder committed by a 23-year-old man the authors express their disagreementwith the term „uncontrollable affect“ which was used in the expert opinion led to anexculpatory conclusion because a pathic affect was involved and the second expert opinion mentionedonly a simple and not very serious affect and the involved subject was able to differentiateand control his action. After a detailed analysis of the cause and development of fatal aggressionthe authors object to the term „uncontrollable affect“ and its confounding description of the legaland psychiatric psychological concept.The authors consider the already frequently criticized and refuted term „uncontrollable affect“and the thus described conclusion which led to diminution of differentiating and control capacitiesinacceptable. In their opinion this description interferes in an inappropriate way with thecompetence and decision of the law court. Experts should only evaluate whether a given subjectwas or was not mentally ill and analyze from this aspect the motivation of his action. It is not upto experts to evaluate whether and how the offender controlled his mental processes.

Key words:
uncontrollable affect, offender, murder, motivational factors, mental processes.


Autoři: J. Rampáček;  F. Uhlíř;  P. Vavřík
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna, Opava, ředitel MUDr. I. Drábek
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 8, pp. 447-451.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři na kazuistickém příkladu vraždy, které se dopustil 23letý muž, publikují svůjnesouhlas s termínem „nezvládnutý afekt“, který byl stanovený revizním ústavním znaleckýmposudkem poté, co dva předcházející znalecké posudky znalců-psychiatrů a psychologů vyznělydiametrálně odlišně. První posudek vedl k exkulpativnímu závěru, že šlo o patický afekt a druhýposudek konstatoval pouze prostý a nijak závažný afekt, při kterém byl posuzovaný plně schopnýrozpoznávat a ovládat své jednání. Autoři po podrobném rozboru příčiny a průběhu smrtelnéagrese vystupují proti pojmu „nezvládnutý afekt“ a jeho zavádějícímu označení v pojetí právníma psychiatricko-psychologickém. Autoři považují tento mnohokrát již kritizovaný a odmítaný pojem„nezvládnutý afekt“ a takto označený závěr, který má za následek zmenšení rozpoznávacícha ovládacích schopností, za nepřijatelný. Konstatují, že toto označení nepříslušně zasahuje dokompetenční sféry hodnocení a rozhodování soudů. Znalcům přísluší výhradně posoudit, zda posuzovanýbyl či nebyl duševně nemocný a rozebrat z tohoto aspektu pohnutkové a motivačnífaktory jeho jednání. Znalcům nepřísluší hodnotit zda a jak pachatel svá duševní hnutí zvládl.

Klíčová slova:
nezvládnutý afekt, pachatel, vražda, pohnutkové a motivační faktory, duševní hnutí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se