Účinnost a snášenlivost tianeptinu při léčbědepresivních poruch


Efficacy and Acceptability of Tianeptine in the Treatmentof Depressive Disorders

In the Czech and Slovak Republics 47 psychiatrists participated in an open multicentre studywith tianeptine (37.5 mg/day) in patients with mild and moderate depressive episodes treated for60 days. Efficacy and acceptability was assessed by psychiatrists on the 10th, 30th and 60th day oftreatment by HAM-D21 (Hamilton Psychiatric Rating Scale for Depression); and by patients usingthe self-assessment scale HAD (hospital, anxiety, depression).There were 219 patients (53 man, 166 woman) with characterized demographic and depressiveepisodes, only 7 patients (3.2%) did not complete the study. Tianeptine decreased significantlytotal score HAM-D21 in 93% of patients. There was improvement in mood, ability to enjoy things,decrease of anxiety and decrease of inner tension and agitation, reduction of sleep disturbances,redynamisation, increase of interest in work and activities, decrease of anxiety and decrease ofcoprescribed anxiolytics. A minimum of adverse events was observed; tolerance was very good(79.4%) or good (18.0%) associated with high compliance (99%).

Key words:
depressive disorder, tianeptine, efficacy, tolerance, adverse events, compliance.


Autoři: J. Bouček;  P. Breier *;  J. Dohnal **
Působiště autorů: Klinika psychiatrie a lékařské psychologie LF UP, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Bouček, CSc. Psychiatrická klinika Slovenskej zdravotnickej univerzity, Bratislava, přednosta doc. MUDr. A. Rakús* IRIS, Praha, ředitel MUDr. P. Lebesle **
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 8, pp. 439-442.
Kategorie: Články

Souhrn

Otevřené multicentrické studie (4. fáze) se zúčastnilo v ČR a SR 47 psychiatrů, kteřípodávali tianeptin 37,5 mg/den v průběhu 60 dní pacientům s převážně středně těžkou depresí.Účinnost a snášenlivost preparátu byla hodnocena lékařem 10., 30. a 60. den podávání HAM-D21(Hamiltonova škála pro depresi) a pacientem samohodnotící škálou deprese a úzkosti (HAD).U sledovaného souboru 219 pacientů (53 mužů, 166 žen) uvedena charakteristika demografickáa charakteristika depresivních epizod. Studii nedokončilo sedm pacientů (3, 2 %). Bylo prokázáno,že tianeptin významně snížil celkové skóre HAM-D u 93 % pacientů. Zlepšila se nálada a schopnostradovat se, snížila úzkost a pocity napětí a nervozity, zmírnily se poruchy spánku, byl zjištěnredynamizační účinek, zvýšil se zájem o práci a záliby, snížil se pocit obav a potřeba další anxiolytickéléčby. Byly pozorovány minimálně nežádoucí účinky, výborná (79,4%) a dobrá (18%) snášenlivosta vysoká compliance pacientů (99%).

Klíčová slova:
depresivní porucha, tianeptin, účinnost, snášenlivost, nežádoucí účinky, compliance.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se