Problém nozologickej špecifickostipsychopatologických syndrómov


Problem of Nosological Specificity of PsychopathologicalSyndromes

The formulation, definition and classification of psychopathological syndromes depend on theconcept of nosology and pathogenesis of mental disorders. Clinical experience shows that psychopathologicalsyndromes can change and combine depending on various factors. This experienceevokes many questions which are solved quite differently. Several suggestions are presented inthe following paper.

Key words:
psychopathological syndromes, nosological specificity, hierarchically ordered syndromes.


Autoři: Ľ. Forgáčová;  M. Koníková;  Z. Zacharová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK, FN a SPAM, Bratislava, prednosta doc. MUDr. A. Rakús
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 8, pp. 443-446.
Kategorie: Články

Souhrn

Formulácia, definícia a klasifikácia psychopatologických syndrómov je nejednotná, závisíod názorov na patogenézu a nozológiu duševných porúch. Klinické skúsenosti poukazujú, že psychopatologickésyndrómy sa v závislosti od rôznych faktorov môže meniť, vymiznúť alebo kombinovať.Tieto skúsenosti vyvolávajú mnohé otázky, ktoré sa riešia rôznym spôsobom. Príkladytýchto riešení (z histórie aj zo súčasnosti) sú témou predkladaného príspevku.

Klíčová slova:
psychopatologické syndrómy, nozologická špecifickosť, hierarchické usporiadaniesyndrómov.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se