Anxiózně-depresivní symptomatika u pacientů se supraventrikulárními tachykardiemi


Anxiety and/or Depressive Symptoms in Patients with Paroxysmal Supraventicular Tachycardia

The vast majority of cases of paroxysmal supraventricular tachycardia consist of either AV nodal reentry (AVNRT) or AV reentry (AVRT) in the presence of an accessory pathway. Symptoms associated with these arrhytmias are similar and include palpitations, dyspncea, lightheadeness, diaphoresis, chest psin and anxiety. Although radiofrequency catheter ablation prevents the occurrence of either type of tachycardia with a high success rate, not all patients show complete symptom regression. The aim of this study was to evaluate potential differences in anxiety and/or depressive symptomy prior to catheter ablation.Methods: patients with documented paroxysmal supraventricular tachycardia were studied. Electrophysiologic study revealed AVNRT and AVRT patients. All patients completed the following battery of questionnaires and inventories: SCL-90 (Self Report Symptom Inventory), HAMR (Hamilton Anxiety Scale), HAMD (Hamilton Psychiatric Depression Scale), and ZUNG-SDS (Zung's Self-rating Depression Scale). These tests provide information on the presence of symptomy of anxiety and/or depression.Results: The scoring was referred to values appropriate for the normal population and revealed a certain degree of anxiety and depression in the whole study population (SCL-90 = 68137, HAMA = 1818, HAMD Sto, ZUNG-SDS = 4819). However, both groups did not differ in either parameter. Conclusions: No significant differences in anxiety and/or depressive symptom profile were found between AVNRT and AVRT patients before catheter ablation. This could be the result of frequent symptomy caused by supraventricular tachycardia irrelevant to the psychological profile.

Key words:
paroxysmal supraventricular tachycardia, affective disorders, anxiety disorders, comorbidity.


Autoři: M. Anders;  E. Kitzlerová;  J. Kautzner *;  M. Buncová *;  A. Dohnalová **
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Institut klinické a experimentální medicíny, KIinika kardiologie, Antiarytmická jednotka, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kautzner, CSc. * Fyziologický ústav 1. LF UK, Prah **
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 4, pp. 208-213.
Kategorie: Články

Souhrn

V poslední době se věnuje pozornost hledání vzájemného vztahu arytmií a psychických pornch doprovázených anxiózně-depresivními symptomy. Předložená práce porovnává psychopatologickou symptomatiku zachycenou psychiatrickými posuzovacími stupnicemi u dvou skupin pacientů trpících paroxyzmálními supraventrikulárními tachykardiemi (PSVT). Jednu skupinu tvoří pacienti s nálezem tzv atrioventrikulární uzlové reentry tachykardie (AVNRT) a u skupiny drnhé jde o tzv atrioventrikulární reentry tachykardii (AVRT). Sledováni byli nemocní, kteří byli přijati od června 2000 do ledna 2001 k hospitalizaci na Antiarytmickou jednotku kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny před provedením radiofrekvenční katetrizační ablace. Součástí předablační přípravy bylo psychiatrické vyšetření a administrace psychiatrických posuzovacích stupnic (Hamiltonova psychiatrická stupnice pro posuzování deprese, Hamiltonova škála úzkosti, Self-Report Symptom Inventory (SCL-90), Zungova sebeposuzovací stupnice deprese, Beckova sebeposuzovací stupnice deprese). Autorům se nepodařilo prokázat žádnou statisticky významnou odlišnost mezi oběma skupinami nemocných v těchto sledovaných parametrech: věk, doba trvání obtíží, skóry škál: SCL-90 a transformovaných hodnot (celkový index příznaků - GSI, počet pozitivních příznaků - PST, průměrná závažnost příznaku - PSDI). Také nebyl shledán signifikantní rozdíl v žádné ze sledovaných psychiatrických posuzovacích stupnic. Závěrem lze konstatovat, že pilotní sledování pacientů trpících PSVT nepotvrdilo předpoklad, že se skupiny nemocných s AVNRT a AVRT liší ve sledovaných parametrech anxiózně-depresivních symptomů detekovaných psychiatrickými stupnicemi.

Klíčová slova:
paroxyzmální supraventrikulární tachykardie, afektivní poruchy, úzkostné poruchy, komorbidita.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2002 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se