Komorbidita psychických poruchI. část: úvod, pojem, problém, literární přehled


Comorbidity of Mental Disorders

In this theoretical part, the term Comorbidity is defined. The necessity of (1) using international definitions of diseases; (2) specifying the time of Comorbidity (such as lifetime, 12-month or point Comorbidity); (3) not considering the coincidence of symptoms and syndromms as Comorbidity and (4) not acknowledging the combination of symptoms of the disease with the social manifestation of special groups (such as prisoners, suicides, war veterans, perpetrators of violence) as Comorbidity was pointed out.When studying the Comorbidity of mental and physical diseases, it is necessary to distinguish the Comorbidity and various manifestations of the same illness or various stages of the course of the same illness.The review of literature includes results of studies of Comorbidity in psychoses, depression, neuroses including anxiety, dependence, persons with suicidal behaviour, somatic diseases and patients of general practitioners. Also included are the results of Comorbidity in various groups and the influence of Comorbidity on health care costs.

Key words:
Comorbidity, mental disease, diagnosis.


Autoři: P. Baudiš;  E. Dragomirecká;  J. Holub *
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Hoschl, DrSc. a MRCPsych. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, ředitelka Mgr. V Mazánková *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 4, pp. 197-204.
Kategorie: Články

Souhrn

V obecné části je definován pojem komorbidita. Upozorňuje se na nezbytnost užívat mezinárodních definic nemoci, určit jasně dobu sledování souběhu nemocí (celoživotní, roční, okamžitá komorbidita), nepovažovat souběh symptomů a syndromů za komorbiditu a neuznávat za komorbiditu příznaky nemoci v kombinaci se sociálními projevy nemedicínsky definovaných skupin osob (vězni, sebevrazi, váleční veteráni, pachatelé násilného jednání a pod.). Při sledování komorbidity psychických a somatických nemocí je třeba zvažovat, zda nejde o vícečetné projevy jednoho onemocnění, anebo pouze o různá průběhová stadia jedné pornchy.V literárním přehledu jsou uvedeny nálezy o komorbiditě u psychóz, u deprese, u neuróz, včetně úzkostných pornch, u závislostí, u osob se sebevražedným jednáním, u somatických nemocí a u pacientů praktického lékaře. Dále jsou shrnuty závěry o komorbiditě u různých skupin osob a konečně vliv komorbidity na náklady na zdravotní péči.

Klíčová slova:
komorbidita, duševní pornchy, diagnóza.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se