Vliv lithia na spektrum mastných kyselin v krevním séru a ve tkáni mozkové kůry (v experimentu)


Effect of Lithium on the Fatty Acid Spectrum inSerum and Brain Cortex Tissue (Experimental)

In experiments on adult (90-120 days of postnatal life) female rats of our own breed (Wistar), thepossible effect of lithium administered in four concecutive days (Na-salt, Fy Sigma, 100 mg/1 kgbody weigth intraperitoneally) on the fatty acid spectrum in blood serum and brain cortex wasexamined.Fatty acids were measured as methyl esters (Baše 1978) using gas chromatography, and areexpressed as percentage of the whole sum ( S = 100%).In experimental rats in blood serum as well as in brain cortex a significant increase of short andmedium chain fatty acids was established (8:0, 10:0 and 12:0). Arachidonic acid in serum wassignificantelly reduced, as well as the docosahexaenoic acid (22:6 n-3), but eicosapentaenoic anddocosapentaenoic acid increased significantelly.In brain cortex we found a significant decrease of polyunsaturated fatty acids (series n-3), causedby lower levels of 18:3, 20:5 and 22:6 acids.The results are discussed and the possibility of - lithium evoked changes in the ultrastructure ofmembrane lipid components of nervous elements is considered as possible.

Key words:
lithium, fatty acids, brain cortex, blood serum.


Autoři: J. Mourek;  I. Paclt;  J. Koudelová
Působiště autorů: Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. S. Trojan, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 7, pp. 336-339.
Kategorie: Články

Souhrn

Na dospělých laboratorních potkanech našeho chovu (Wistar - samicích) jsme provedliexperimenty, ve kterých jsme sledovali vliv 4krát (ve čtyřech po sobě následujících dnech) apliko-vaného lithia na spektrum mastných kyselin v krevním séru a ve tkáni mozkové kůry. Kontrolnímzvířatům byl aplikován fyziologický roztok ve stejném objemu jako zvířatům experimentálním(i.p.). Mastné kyseliny byly stanoveny metodou plynové chromatografie. Lithium bylo aplikovánojako sodná sůl, a to v dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti (fy Sigma). Mastné kyseliny vyjadřujemejejich podílem (%) na celkové sumě ( S = 100 %).Zjistili jsme, že opakovaná aplikace lithia zvýšila jak v séru, tak ve tkáni mozkové kůry podílnasycených mastných kyselin o kratším, ev. středním řetězci. V séru došlo k významnému poklesuv zastoupení kyseliny arachidonové (20:4 n-6) a kyseliny dokosahexaénové (22:6 n-3). V tkáni moz-kové kůry jsme detekovali průkazné snížení v zastoupení polyénových mastných kyselin řady n-3,především k. dokosahexaénové (22: n-3), linolénové (18:3 n-3) a dokosapentaénové (22:5 n-3).Výsledky konfrontujeme s dosavadními nálezy a domníváme se, že vliv terapeuticky podávanéholithia může souviset se změnami na membránách nervových elementů.

Klíčová slova:
lithium, mastné kyseliny, kortex, krevní sérum.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
nový kurz
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se