První literární dokument o sebevraždě


First Literary Document on Suicide

The author presents the contents of the so far oldest known document on a decision to commitsuicide which was preserved as an old Egyptian papyrus and dates back to the begining of thethird millenium B.C. The period is briefly characterized as to its history , mythology and theology.It is a literary document as it was written in high standard prose and verses. It is written asa dialogue of an adult man and his soul which at first hampers the suicidal activities of the manbut finally accepts his arguments :loneliness after loss of family and wealth, social rejection,despair. The candidate of suicide uses similar words as used by contemporary patients explainingthe circumstances of suicidal attempts. It is a document as if written by a contemporary potentialsuicide. The author draws attention to the omitted treachery of the relations between culture,sucide and depression.

Key words:
suicide, presuicidal reflections, first literary document, Egypt , onset of third milleni-um B.C., circumstances of suicidal behaviour and development of literary work ( historical, mythological and theological).


Autoři: V. Smitka
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 7, pp. 374-377.
Kategorie: Články

Souhrn

Stať podává obsah zatím nejstaršího záznamu o procesu rozhodování k sebevraždě jakoodvěké existenciální otázce, která je souběžně podmíněna historickými okolnostmi. Jde o literární dokument, staroegyptský papyrus, pocházející z počátku třetího tisíciletí př. Kr. Toto období jestručně charakterizováno svou historií, mytologií a teologií. Text je napsán prózou a poezií vysoké úrovně. Formou díla je dialog dospělého muže a jeho duše, která muži zprvu v sebevražednémjednání brání, avšak nakonec akceptuje jeho argumenty: osamělost po ztrátě rodiny a majetku,sociální opovržení, zoufalost. Kandidát sebevraždy přitom používá podobná slova, kterými současní pacienti osvětlují okolnosti svých suicidálních pokusů. Dokument je dokladem, že problémsebevraždy je nejzřetelněji artikulován v oblasti umění a především literatury, a proto autor upozorňuje na opomíjenou záludnost vztahů kultury, sebevraždy a deprese.

Klíčová slova:
sebevražda, praesuicidální úvahy, první literární dokument, Egypt, počátek třetíhotisíciletí př. Kr., okolnosti sebevražedného jednání a vzniku literárního díla (historické, mytologické a teologické).

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se