Citalopramový stimulační test - ukazatel serotininové aktivity, potencionální marker deprese


Citalopram Challenge Test - Serotonin Activity Marker and Potentional Depression Marker

The citalopram challenge test (CCT) is a new neuroendocrinological test which shows serotoner-gic activity via prolactin and cortisol plasma levels. Advantages of the CCT comparing to thefenfluramine challenge test are: parenteral i.v. - administration - high citalopram selectivity andsafety. The aim of the study was to elaborate the methodology of CCT, to gather groups of 1)depressive patients, 2) anxious patients and 3) healthy volunteers; and to check the hypothesisabout flattening of the hormonal peak in the group of depressive patients and excessive hormonalpeak in the group of anxious patients, and the hypothesis about the normalization of such modifi-ed responses after antidepressant treatment. The methodology of CCT, observed parameters,obtained data and results are presented: final statistical processing of 3 groups (n = 3x10) showsa constant serotonin response 30-40 minutes after rapid citalopram infusion. PRL response wassignificantly flattened in the group of depressive patients (p < 0.05). There was no significantfinding of excessive response in the group of anxiety disorders. Basal plasma levels of PRL ofanxious patients were higher than the levels of the control group (p < 0.05). Criteria of positivityof CCT for depression are suggested: prolactin level after citalopram infusion not higher than125% of the basal level. Other statistical issues are analyzed. The CCT could be a marker ofdepressive disorders after a more extensive validization.

Key words:
citalopram, challenge test, depression, anxiety disorder, prolactin, cortisol.


Autoři: J. Švarc
Působiště autorů: Psychiatrická klinika FN, Brno, přednostka prof. MUDr. E. Češková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2001, No. 7, pp. 356-363.
Kategorie: Články

Souhrn

Citalopramový stimulační test (CST) je novým neuroendokrinním testem poskytujícímprostřednictvím měřené prolaktinémie a kortizolémie vhled do serotoninergní aktivity mozkus výhodami oproti fenfluraminovému testu. Studie si kladla za cíl: vytvořit metodiku CST, získatsoubory pacientů: 1. depresivních, 2. úzkostných a 3. zdravých kontrol a ověřit hypotézy, žeu depresivních je hormonální odpověď na serotoninovou stimulaci oploštělá a u úzkostných excesivní. Dále bylo sledováno, zda se takto modifikovaná hormonální odpověď normalizovala poantidepresivní léčbě. Statistické zpracování výsledků u vytvořených tří souborů (n = 3x10) mj.ukazuje, že serotoninová odpověď na stimulaci citalopramem je u všech jedinců velmi konstantní:za 30-40 minut po rychlé infuzi citalopramu dochází k peaku PRL i CRT (provázenému psychotropními účinky). PRL odpověď je u depresivních nemocných signifikantně oploštělá (p < 0,05).U úzkostí nebyla nalezena významná změna hormonální odpovědi. Bazální hladiny PRL bylyu úzkostných vyšší (p < 0,05) než u kontrolní skupiny. Článek popisuje metodiku CST, sledovanéparametry a výsledky, analyzuje nalezené statistické závislosti, navrhuje kritéria pozitivity CSTpro depresivní onemocnění. Po širší validizaci by se nonresponsibilita na CST mohla stát markerem depresivní poruchy.

Klíčová slova:
citalopramový stimulační test, deprese, úzkostná porucha, prolaktin, kortizol.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2001 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se