Reprezentace pojmu duševně nemocnýu psychiatrických pacientů


Meaning of the Term Mental Illness among PsychiatricPatients

The aim of our paper was with the aid of two methods devised by us, to obtain a picture of themeaning of the term mental illness among psychiatric patients, both on a general level and inrelation to their own psychiatric diagnosis. The results indicate that psychiatric patients havea generally negative meaning of the term mental illness, a meaning that emphasises in particularthe social isolation, sadness, depressive frame of mind, and the sense of suffering and helplessnessfelt by these individuals and also, feelings that are reminiscent of their own negative qualities. Wefound that these attributes were particularly marked among patients suffering from affectivedisorders. These findings are interpreted on the basis of socio-psychiatric theories about theprocess of stigmatising mental disorders, creating the status of mental illness and laymen’s ste-reotypes about the mentally ill.

Key words:
mental meaning (concept), status of illness, stigmatisation, stereotypes of the mentallyill, self-image.


Autoři: K. Valášková;  V. Machů *
Působiště autorů: Psychologický ústav FF MU Brno, vedoucí prof. PhDr. M. Svoboda, CSc. Psychiatrická léčebna Brno, ředitel prim. MUDr. J. Pejchl *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 2, pp. 70-76.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem naší práce bylo získat pomocí dvou námi navržených metod obraz o charakterureprezentace pojmu duševně nemocný u psychiatrických pacientů, a to jak v obecné rovině, takv závislosti na jejich psychiatrické diagnóze. Získané výsledky dokládají obecně negativní cha-rakter reprezentace pojmu duševně nemocný u psychiatrických pacientů, zdůrazňující zejménasociální izolaci, smutek, depresivní ladění, pocity subjektivního utrpení a bezmoci těchto jedinců,a v nezanedbatelné míře rovněž upomínající na jejich negativní vlastnosti. Zvýraznění těchtoatributů shledáváme u pacientů trpících afektivními poruchami. Tato zjištění jsou interpretovánana základě sociálně psychiatrických teorií procesu stigmatizace duševních poruch, vytváření tzv.statusu duševní nemoci a laického stereotypu duševně nemocného.

Klíčová slova:
mentální reprezentace, status duševní nemoci, stigmatizace, stereotyp duševněnemocného, sebepojetí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se