Nové atypické antipsychotikum quetiapin(Seroquel) v klinické praxi


A New Antipsychotic Drug, Quetiapine (Seroquel),in Clinical Practice

Quetiapine (Seroquel) is a new atypical dibenzothiazepine antipsychotic indicated for the treat-ment of schizophrenia. Like clozapine, quetiapine binds with a variety of neurotrainsmitter re-ceptor sites. Quetiapine has the greatest affinity for a1-adrenergic, H1-histaminergic and s(sigma) receptors. It has also an appreciable affinity for 5HT2-serotonergic a2 adrenergic andD2-dopaminergic receptors. The advance is virtually no affinity for benzodiazepine and muscari-nergic receptors. The beneficial receptor profile of quetiapine is responsible for the unique clini-cal characteristics. The efficacy in relation to schizophrenic symptoms is comparable withhaloperidol and chlorpromazine. Quetiapine produces only a minimum of side effects. The inci-dence of extrapyramidal symptoms is not different form placebo and quetiapine is not associatedwith increases in plasma prolactin levels. Quetiapine treatment is not associated with ECG abnor-malities, haematotoxicity and there are only few significant drug interactions.

Key words:
quetiapine, Seroquel, schizophrenia, atypical antipsychotic.


Autoři: F. Faltus;  J. Horáček;  D. Seifertová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 2, pp. 77-85.
Kategorie: Články

Souhrn

Quetiapin (Seroquel) je nové atypické dibenzothiazepinové antipsychotikum určené proterapii schizofrenie. Podobně jako klozapin vykazuje také quetiapin afinitu k celé řadě receptorů.Quetiapin má nejvyšší afinitu k a1-adrenergním receptorům, H1-histaminertgním receptorům a s(sigma) receptorům. Výraznou afinitu má rovněž k 5HT2-seronergním, a2-adrenergním a D2-dopa-minergním receptorům. Výhodou je minimální vazba na benzodiazepinové a muskarinové recep-tory. Receptorový profil quetiapinu je zodpovědný za jeho unikátní klinickou charakteristiku.Quetiapin je účinný v léčbě pozitivní a negativní schizofrenní symptomatologie a jeho efektivitaje srovnatelná s haloperidolem a chlorpromazinem. V populaci schizofrenních nemocných vedek významnému zlepšení nálady. Unikátní vlastnosti quetiapinu je minimum nežádoucích účinků.Incidence extrapyramidových nežádoucích účinků je stejná jako u placeba a quetiapin rovněžnevede ke zvýšení hladiny prolaktinu Quetiapin nevede k poruchám EKG, nepůsobí hematotoxic-ky a má příznivý profil lékových interakcí.

Klíčová slova:
quetiapin, Seroquel, schizofrenie, atypická antipsychotika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2000 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se