Nové atypické antipsychotikum quetiapin(Seroquel) v klinické praxi


A New Antipsychotic Drug, Quetiapine (Seroquel),in Clinical Practice

Quetiapine (Seroquel) is a new atypical dibenzothiazepine antipsychotic indicated for the treat-ment of schizophrenia. Like clozapine, quetiapine binds with a variety of neurotrainsmitter re-ceptor sites. Quetiapine has the greatest affinity for a1-adrenergic, H1-histaminergic and s(sigma) receptors. It has also an appreciable affinity for 5HT2-serotonergic a2 adrenergic andD2-dopaminergic receptors. The advance is virtually no affinity for benzodiazepine and muscari-nergic receptors. The beneficial receptor profile of quetiapine is responsible for the unique clini-cal characteristics. The efficacy in relation to schizophrenic symptoms is comparable withhaloperidol and chlorpromazine. Quetiapine produces only a minimum of side effects. The inci-dence of extrapyramidal symptoms is not different form placebo and quetiapine is not associatedwith increases in plasma prolactin levels. Quetiapine treatment is not associated with ECG abnor-malities, haematotoxicity and there are only few significant drug interactions.

Key words:
quetiapine, Seroquel, schizophrenia, atypical antipsychotic.


Autoři: F. Faltus;  J. Horáček;  D. Seifertová
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 2, pp. 77-85.
Kategorie: Články

Souhrn

Quetiapin (Seroquel) je nové atypické dibenzothiazepinové antipsychotikum určené proterapii schizofrenie. Podobně jako klozapin vykazuje také quetiapin afinitu k celé řadě receptorů.Quetiapin má nejvyšší afinitu k a1-adrenergním receptorům, H1-histaminertgním receptorům a s(sigma) receptorům. Výraznou afinitu má rovněž k 5HT2-seronergním, a2-adrenergním a D2-dopa-minergním receptorům. Výhodou je minimální vazba na benzodiazepinové a muskarinové recep-tory. Receptorový profil quetiapinu je zodpovědný za jeho unikátní klinickou charakteristiku.Quetiapin je účinný v léčbě pozitivní a negativní schizofrenní symptomatologie a jeho efektivitaje srovnatelná s haloperidolem a chlorpromazinem. V populaci schizofrenních nemocných vedek významnému zlepšení nálady. Unikátní vlastnosti quetiapinu je minimum nežádoucích účinků.Incidence extrapyramidových nežádoucích účinků je stejná jako u placeba a quetiapin rovněžnevede ke zvýšení hladiny prolaktinu Quetiapin nevede k poruchám EKG, nepůsobí hematotoxic-ky a má příznivý profil lékových interakcí.

Klíčová slova:
quetiapin, Seroquel, schizofrenie, atypická antipsychotika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se