Akutní farmakologická léčba psychotickédeprese


Acute Pharmacological Treatment of PsychoticDepression

In the submitted review the authors characterize the differences of psychotic and non-psychoticdepression. They give a brief account of the effectiveness of tricyclic antidepressants and classi-cal neuroleptics in the treatment of psychotic depression. The main part of the paper is devotedto a review on the use of amoxapine, selective inhibitors of the serotonin re-uptake and atypicalneuroleptics in acute treatment of depressive disorders with psychotic symptoms. Despite metho-dological limitations of the mentioned studies the authors conclude that these preparations aregaining their place in the treatment of psychotic depression.

Key words:
psychotic depression, classical neuroleptics, tricyclic antidepressants, SSRI, atypicalneuroleptics.


Autoři: M. Bareš;  M. Hrdlička;  L. Propper
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. Dětská psychiatrická klinika FN Praha - Motol, zastupující přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 2, pp. 86-92.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v úvodu přehledové práce charakterizují odlišnosti psychotické a nepsychotickédeprese. Podávají krátký přehled účinnosti tricyklických antidepresiv a klasických neuroleptikv léčbě psychotické deprese.Hlavní část práce je věnována přehledu použití amoxapinu, selektivních inhibitorů zpětnéhovychytávání serotoninu a atypických neuroleptik v léčbě depresivní poruchy s psychotickými pří-znaky. Přes metodologická omezení uváděných studií autoři usuzují, že tyto látky získají svémísto v léčbě psychotické deprese díky své účinnosti a nižšímu výskytu nežádoucích účinků.

Klíčová slova:
psychotická deprese, neuroleptika, tricyklická antidepresíva, SSRI, amoxapin, aty-pická neuroleptika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se