O škole stáří J. A. Komenského


J. A. Comenius’ School of Old Age

The article presents a brief characteristic of the life history of J. A. Comenius and his philosophi-cal work framed in reformed theology. Many of his views were underrated, because the Descarti-an philosophy and subsequently psychology predominated. J. A. Comenius was a follower of tothe line of philosophers and teachers who belonged to the suppressed Paracelsian line. This wasdiscocvered in 1935 when the manuscript of his work De rerum humanorum emendatione con-sultatio catholica was found - where he described his „pansophia“ as a plan of knowledge accor-ding to the order of existence. Not only in the philosophical sense Comenius looked far ahead, butin particular in his psychology and pedagogics which he presented in his „panpedia“ - life-longeducation - where he outlines the road of responsibility for the sense of life. In his panpedia heaccentuates in the „school of adult age“ preparation for old age and in the „school of old age“, inparticular in the principles of instructiveness he was far ahead of his time. He outlined theprinciples of modern gerontopsychology, gerontopedagogics, gerontodiadactics etc. and indicatedthe road to contemporary universities for the old generation.

Key words:
J. A. Comenius, gerontopsychology, gerontopedagogics, philosophy, thanatology.


Autoři: V. Smitka
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha, ředitel MUDr. Z. Bašný
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2000, No. 2, pp. 97-99.
Kategorie: Články

Souhrn

Stať podává stručnou charakteristiku biografie J. A. Komenského a jeho filozofickéhodíla rámovaného reformovanou teologií. Mnohé jeho názory byly podceněny, protože převládlalinie descartovské filozofie, následně psychologie. J. A. Komenský náležel k linii filozofů, pedago-gů, kteří patřili k potlačené linii paracelsovské, což bylo objeveno v roce 1935, když byl nalezenrukopis jeho díla De rerum humanorum emendatione consultatio catholica - Obecná porada o ná-pravě věcí lidských, ve které podal svoji „pansofii“ jako rozvrh vědění podle řádu bytí. Nejenv ohledu filozofickém zahlížel Komenský až k dnešku, ale zvláště ve své psychologii a pedagogice,kterou prezentoval ve své „panpedii“ - vševýchově, celoživotním vzděláváním se -, v níž uvádí nacestu odpovědnosti ke smyslu života. Ve své panpedii akcentuje ve „škole dospělosti“ přípravu nastáří a ve „škole stáří“, zvláště v zásadách názornosti apod., daleko předstihl svou dobu. Naznačilzásady moderní gerontopsychologie, gerontopedagogiky, gerontodidaktiky apod. a ukazoval ažk dnešním univerzitám třetího věku.

Klíčová slova:
J. A. Komenský, gerontopsychologie, gerontopedagogika, filozofie, thanatologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se