Elektrokonvulzivní léčbav pokračovací a udržovací léčběporuch nálady


Electroconvul-sive Treatment in Continuation and Maintenance Treatment of Affective Di-sorders

In the submitted review the authors present contemporary finding and viewsregarding the use of electroconvulsive treatment in continuation and mainte-nance therapy of affective disorders. In the introduction they provide evi-dence of the efficacy of electroconvulsions in acute treatment of impairedmood and define the term continuation and maintenance electroconvulsivetreatment. In the main part of the paper the authors recapitulate the mostimportant publications which deal with their application during the periodafter 1987. The authors conclude despite methodological restrictions of thequoted sources that continuation and maintenance electroconvulsive thera-py is indicated in affective disorders with a tendency of early relapse, resis-tant to pharmacotherapy, which respond well to acute electroconvulsivetreatment, in psychotic depressions and affective disorder of old people whopoorly tolerate pharmacotherapy.

Key words:
affective disorders, electroconvulsive treatment, continuati-on electroconvulsive treatment, maintenance electroconvulsive treatment.


Autoři: M. Bareš;  M. Hrdlička;  L. Propper;  K. Borzová
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, ředitel prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha, přednosta doc. MUDr. V. Hort, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 4, pp. 212-219.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři v článku prezentují současné poznatky a názory na použi-tí elektrokonvulzivní léčby v pokračovací a udržovací léčbě poruch nálady.V úvodu práce dokumentují účinnost elektrokonvulzí v akutní léčbě poruchnálady a definují pojem pokračovací a udržovací elektrokonvulzivní léčby.V hlavní části práce autoři rekapitulují nejdůležitější literární zdroje, kterése zabývají jejich užitím v období po roce 1987. Autoři přes metodologickáomezení uváděných zdrojů usuzují, že pokračovací a udržovací elektrokon-vulzivní léčba nachází svoji indikaci u afektivních poruch se sklonem k čas-nému relapsu, rezistentních na farmakoterapii, které dobře reagují naakutní elektrokonvulzivní léčbu, u psychotických depresí a afektivních po-ruch starých lidí, kteří obtížně tolerují farmakoterapii.

Klíčová slova:
poruchy nálady, elektrokonvulzivní léčba, pokračovacíelektrokonvulzivní léčba, udržovací elektrokonvulzivní léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se