Postoje české populacek homosexualitě


Attitudes of the CzechPopulation to Homosexuality

The authors submit a comparison of demographic factors, which influenceattitudes of the population to homosexuality, based on a representative sur-vey of the Czech population comprising 1719 respondents.Consistent with data published by authors abroad, they confirmed that gen-der, education, age and religiosity of the respondents discriminate markedlytheir attitudes to homosexuality. To a lesser extent they found differencesconditioned by the size of domicile. Women, people with higher education,younger respondents and atheists have more liberal attitudes than men, pe-ople with elementary education, older and religious people.

Key words:
homosexuality, attitudes, influencing factors.


Autoři: P. Weiss;  I. Procházka;  J. Zvěřina
Působiště autorů: Sexuologický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Zvěřina, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1998, No. 8, pp. 475-479.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři předkládají porovnání demografických faktorů, kteréovlivňují postoje obyvatelstva k homosexualitě na základě reprezentativníhoprůzkumu české populace u 1719 respondentů.Ve shodě se zahraničními autory potvrdili, že pohlaví, vzdělání, věk a religio-zita respondentů výrazně diskriminují v jejich postojích k homosexualitě,v menší míře pak zjistili rozdíly podle velikosti místa bydliště. Ženy, alespoňstředoškolsky vzdělaní lidé, mladší respondenti a ateisté vykazují liberálnějšípostoje než muži, dotázaní se základním vzděláním, staršího věku a věřící.

Klíčová slova:
homosexualita, postoje, ovlivňující faktory.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se