Modulace dopaminové neurotransmise hypoxií/asfyxií


Modulation of DopamineNeurotransmission byHypoxia/Asphyxia

Hypoxia/asphyxia is an important factor influencing the development of thebrain functions in the perinatal period. In two different models of hypo-xia/asphyxia short and long term changes (consequences) of the dopaminer-gic system were observed: in general short term changes of hypoxia/asphyxiaare characterised by an increase of dopamine level in substantia nigra andby increased dopamine release after hypoxia. The long term changes (measu-red after 1 - 2 month after hypoxic stress): in the targed region, the striatumthere is a clear increase of stimulated dopamine release following mild hypo-xia, but not following asphyxia. Severe asphyxia decreased dopamine con-tent in the subst. nig. and ventr. tegm. area. The observed long-term changesin the DA levels and DA release in mentioned brain regions provide evidencefor hypoxia-induced plasticity of dopaminergic systems, which could be in-volved in the by oxygen deficiency evoked brain disorders. The cell culturecontaining dopaminergic cells were investigated in similar conditions andmanners.

Key words:
hypoxia, dopaminergic system, neuroplasticity, development.


Autoři: J. Gross;  K. Andersson;  U. Ungethüm;  J. Heldt;  Y. Chan;  G.marschhausen;  T. Altmann;  J. Gao;  B. Husemann;  R. Sinz;  I. Müller;  N. Andre-Va
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1998, No. 8, pp. 484-491.
Kategorie: Články

Souhrn

Hypoxie/asfyxie představují ve fetálním a perinatálním údobí vždy seriozníriziko pro následný vývoj mozku a jeho funkcí. Autoři pomocí dvou modelů(lab. potkan, tab. 1) vyvolali buď hypoxii hypobarickou (u novorozených lab.potkanů), nebo ischemii u fetů (sectio cesarea) a sledovali krátkodobé a dlou-hodobé důsledky vlivu kyslíkové nedostatečnosti na dopaminergní systém(striatum, substantia nigra, area tegmenti ventralis). Paralelně probíhaly po-kusy na buněčných kulturách (dopaminergních). Krátkodobé následky kyslí-kové nedostatečnosti jsou vesměs charakterizovány zvýšenou hladinoudopaminu ve striatu a v subst. nigra. (Analogický nález byl zjištěn i v buněč-ných kulturách.) Dlouhodobé následky hypoxie/asfyxie (1 - 2 měsíce po pří-slušné zátěži) vykazují především zvýšené uvolňování dopaminuz uvedených struktur po mírné hypoxii, ale nikoliv po asfyxii. Tyto a dalšívýsledky svědčí o kyslíkovou nedostatečností vyvolaných neuroplastickýchfenoménech v dopaminergním systému, které mohou být spoluúčastny nanásledných defektech ve funkčních projevech CNS.

Klíčová slova:
hypoxie, dopaminergní systém, neuroplasticita, vývoj.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×