Modulace dopaminové neurotransmise hypoxií/asfyxií


Modulation of DopamineNeurotransmission byHypoxia/Asphyxia

Hypoxia/asphyxia is an important factor influencing the development of thebrain functions in the perinatal period. In two different models of hypo-xia/asphyxia short and long term changes (consequences) of the dopaminer-gic system were observed: in general short term changes of hypoxia/asphyxiaare characterised by an increase of dopamine level in substantia nigra andby increased dopamine release after hypoxia. The long term changes (measu-red after 1 - 2 month after hypoxic stress): in the targed region, the striatumthere is a clear increase of stimulated dopamine release following mild hypo-xia, but not following asphyxia. Severe asphyxia decreased dopamine con-tent in the subst. nig. and ventr. tegm. area. The observed long-term changesin the DA levels and DA release in mentioned brain regions provide evidencefor hypoxia-induced plasticity of dopaminergic systems, which could be in-volved in the by oxygen deficiency evoked brain disorders. The cell culturecontaining dopaminergic cells were investigated in similar conditions andmanners.

Key words:
hypoxia, dopaminergic system, neuroplasticity, development.


Autoři: J. Gross ;  K. Andersson ;  U. Ungethüm ;  J. Heldt ;  Y. Chan ;  G.marschhausen ;  T. Altmann ;  J. Gao ;  B. Husemann ;  R. Sinz ;  I. Müller ;  N. Andre-Va
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1998, No. 8, pp. 484-491.
Kategorie: Články

Souhrn

Hypoxie/asfyxie představují ve fetálním a perinatálním údobí vždy seriozníriziko pro následný vývoj mozku a jeho funkcí. Autoři pomocí dvou modelů(lab. potkan, tab. 1) vyvolali buď hypoxii hypobarickou (u novorozených lab.potkanů), nebo ischemii u fetů (sectio cesarea) a sledovali krátkodobé a dlou-hodobé důsledky vlivu kyslíkové nedostatečnosti na dopaminergní systém(striatum, substantia nigra, area tegmenti ventralis). Paralelně probíhaly po-kusy na buněčných kulturách (dopaminergních). Krátkodobé následky kyslí-kové nedostatečnosti jsou vesměs charakterizovány zvýšenou hladinoudopaminu ve striatu a v subst. nigra. (Analogický nález byl zjištěn i v buněč-ných kulturách.) Dlouhodobé následky hypoxie/asfyxie (1 - 2 měsíce po pří-slušné zátěži) vykazují především zvýšené uvolňování dopaminuz uvedených struktur po mírné hypoxii, ale nikoliv po asfyxii. Tyto a dalšívýsledky svědčí o kyslíkovou nedostatečností vyvolaných neuroplastickýchfenoménech v dopaminergním systému, které mohou být spoluúčastny nanásledných defektech ve funkčních projevech CNS.

Klíčová slova:
hypoxie, dopaminergní systém, neuroplasticita, vývoj.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


1998 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se