Lékařská konzultacea spolupráce v léčbě (compliance)


Medical Interview and Compliance

The author present several studies which found just about the half of pati-ents complies with prescribed medication.The further presented studies show the patients respect recommendations ofphysicians if they believe they can influence their health and if the recom-mendations fit into their health believes. Further studies show compliance isbetter if the patients is contend with the consultation and if he has thepossibility to take part in making decision about the therapy and to be activein its course. Another obstacle of compliance is the patient can forget therecommendations.Subsequently the author presents several recommendations how to structurethe medical interview to be most effective in influencing the patients compli-ance.

Key words:
compliance, motivation to comply, medical interview.


Autoři: J. Pavlát
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, prof. MUDr. P. Zvolský, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1998, No. 8, pp. 470-474.
Kategorie: Články

Souhrn

Autor cituje několik studií, které zjistily, že asi polovina pacientůnedodržuje předepsanou medikaci.Z dalších citovaných prací vyplývá, že pacienti spíše dodržují pokyny lékařůpokud jsou přesvědčeni, že mohou své zdraví ovlivnit a pokud se lékařovypokyny slučují s jejich názory na zdraví. Další studie dokázaly, že lékařovýmipokyny se pacienti spíše řídí, když jsou s konzultací spokojeni a když je jímumožněno na rozhodování o léčbě se podílet a aktivně se v ní angažovat. Dal-ší překážka, která pacientům brání v dodržování lékařských pokynů je ta, žepacienti mohou pokyny zapomenout.Autor posléze cituje několik doporučených postupů jak strukturovat lékař-skou konzultaci, aby spolupráce byla co nejlepší.

Klíčová slova:
spolupráce v léčbě, motivace k léčbě, lékařská konzul-tace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se