Transpupilární termoterapie u věkempodmíněné serózní ablacepigmentového epitelu sítnice


Transpupillary Thermotherapy in Age Related Serous Detachment of the PigmentEpithelium

The goal of this prospective study was to evaluate results of the transpupillarythermotherapy (TTT) in the age relatedmacular degeneration (ARMD) where theserous detachment of the pigment epithelium (SDPE) was the dominant sign.Material and methods: Thirty eyes of 29 patients were treated by TTT. All patientswere examined before and 3, 6, 9, 12, 18, and 24 months after TTT in terms of visualacuity (VA), indirect binocular ophthalmoscopy, and indirect slitlamp biomicroscopy,fluorescein angiography, and optic coherent tomography (OCT) of the macularregion. In 25 eyes (83,3 %) signs of choroidal neovascularization (CNV) werepresent (vascular SDPE). TTT was performed with a standard technique by diodelaser (wavelength 810 nm). In 14 eyes (46.7 %) the TTT procedure was repeatedafter 3 to 38 weeks. The follow-up period was 7 to 28 month (mean 15.2 months). Results: AfterTTT,VAimprovedin6 eyes (20.0 %),remained stable in 8 eyes (26.7 %),and deteriorated in 16 eyes (53.3 %). Indirect slitlampbiomicroscopy revealed, thatthe SDPE re-attached in 13 eyes (43.3 %), decreased in size in 12 eyes (40.0 %);fluorescein leakage disappeared in 16 eyes (53.3 %) and was reduced in 10 eyes(33.3 %). By OCT, the re-attachment of SDPE was confirmed in 14 eyes (46.7 %) andit’s reduction in 13 eyes (43.3 %). The leading cause of the same or worse VA afterdiminishing of SDPE was chorioretinal atrophy, with or without subretinal fibrosis.Conclusion: In the long term, the TTT led to the decline of SDPE in the majorityof eyes and improved or stabilized VA in nearly one half of eyes. In most cases,signs of neovascularization were present. After the SDPE regression, the chorioretinalatrophy prevented the better functional results. TTT is not economicallyexpensive and widens treatment possibilities in exsudative form of ARMD includingSDPE.

Key words:
Transpupillary thermotherapy (TTT), age related macular degeneration(ARMD), serous detachment of the pigment epithelium (SDPE)


Autoři: I. Karel 1;  J. Záhlava 1;  J. Boguszaková 2;  Z. Dubská 3;  J. Lešták 1
Působiště autorů: Oční klinika JL, Praha, primář MUDr. J. Lešták, CSc. 2Katedra oftalmologie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Boguszaková, DrSc. 3Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 89-97
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem prospektivní studie bylo zhodnotit výsledky transpupilární termoterapie(TTT) u věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), u níž dominantnímprojevem byla serózní ablace pigmentového epitelu (SAPE).Materiál ametodika: TTT byla použita u 30 očí 29 nemocných.U všech nemocnýchjsme vyšetřili před a za 3, 6, 9, 12, 18 a 24 měsíců po TTT zrakovou ostrost (ZO)a stav makuly nepřímou binokulární oftalmoskopií, biomikroskopicky na štěrbinovélampě, s pomocí fluorescenční angiografie a optické koherentní tomografie(OKT). U 25 očí (93,3 %) byly přítomny příznaky choroidální neovaskularizace(CNV) (vaskulární SAPE). TTT byla aplikována diodovým laserem o vlnové délce810 nm standardní techniku. U 14 očí (46,7 %) byla TTT opakována po 3 až 38týdnech a nemocné jsme sledovali po TTT 7 až 28 měsíců, průměrně 15,2 měsíce.Výsledky: ZO se po TTT zlepšila u 6 očí (20,0 %), zůstala stejná u 8 očí (26,7 %)a zhoršila se u 16 očí (53,3 %). Biomikroskopicky se SAPE přiložila u 13 očí (43,3 %)a zmenšila u 12 očí (40,0 %), prosakování fluoresceinu vymizelo u 16 očí (53,3 %)a snížilo se u 10 očí (33,3 %). OKT potvrdila přiložení SAPE u 14 očí (46,7 %) a jejíústup u 13 očí (43,3 %). Hlavní příčinou stejné či horší ZO po ústupu SAPE bylachorioretinální atrofie bez či se subretinální fibrózou.Závěr: TTT dlouhodobě vedla k ústupu SAPE u většiny očí a zlepšila či stabilizovalaZO téměř u poloviny očí. Známky neovaskularizace byly přítomny u většinySAPE. Chorioretinální atrofie po ústupu SAPE byla překážkou lepších funkčníchvýsledků. TTT není ekonomicky nákladná a rozšiřuje léčebné možnosti u exsudativníVPMD včetně SAPE.

Klíčová slova:
transpupilární termoterapie, věkem podmíněnámakulární degenerace,serózní ablace pigmentového epitelu sítnice.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se