Fakoemulzifikace u katarakty po PPV(srovnání peroperačního průběhufakoemulzifikace s pars plana infuzía bez pars plana infuze)


Phacoemulsification for Cataract Following PPV

Purpose:
Tocompare peroperativecomplications of standardphaco techniqueandphaco with pars plana infusion performedfor cataract after pars plana vitrectomy.Method: This prospective study randomly divided group of 64 patients withcataract after PPV into group A (standard phaco, 38 patients) and group B (phacowith par plana infusion, 26 patients). The study verifies the rate of peroperativecomplications such as deep anterior chamber, diaphragmamovement, miosis, andzonular dehiscention in these two groups.Results: Peroperative complications had slightly higher rate in group B (withinfusion). No specific complication in group A (standard phaco) was found.Conclusions: Standard phaco technic without par plana infusion has at least thesame level of safety as phaco with pars plana infusion.

Key words:
phacoemulsification, pars plana vitrectomy, pars plana infusion, PPV.


Autoři: L. Valešová;  J. Hycl;  P. Diblík
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 139-142
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
cílem práce je porovnat peroperační komplikace standardní fakoemulzifikacea fakoemulzifikace s pars plana infuzí při operaci katarakty po pars planavitrektomii.Soubor a metodika: prospektivní randomizovaná studie zahrnuje 64 pacientůs kataraktou po PPV ve dvou skupinách. Ve skupině A bylo 38 pacientů operovanýchstandardní fakoemulzifikací, ve skupině B bylo 26 pacientů operovanýchfakoemulzifikací s pars plana infuzí. Studie hodnotí výskyt peroperačních komplikacíjako je hluboká přední komora, pohyby diafragmatu, peroperační miózaa zonulární dehiscence ve skupinách A a B.Výsledky: výskyt komplikací byl vyšší ve skupině B (s PPV infuzí). Ve skupiněA (standardní fako) nebyly zaznamenány žádné specifické komplikace plynoucíz nepoužití infuze.Závěr: standardní technika fakoemulzifikace bez pars plana infuzemá přinejmenšímstejnou úroveň bezpečnosti jako fakoemulzifikace s pars plana infuzí.

Klíčová slova:
fakoemulzifikace, pars plana vitrektomie, pars plana infuze, PPV

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se