Fakoemulzifikace u katarakty po PPV(srovnání peroperačního průběhufakoemulzifikace s pars plana infuzía bez pars plana infuze)


Phacoemulsification for Cataract Following PPV

Purpose:
Tocompare peroperativecomplications of standardphaco techniqueandphaco with pars plana infusion performedfor cataract after pars plana vitrectomy.Method: This prospective study randomly divided group of 64 patients withcataract after PPV into group A (standard phaco, 38 patients) and group B (phacowith par plana infusion, 26 patients). The study verifies the rate of peroperativecomplications such as deep anterior chamber, diaphragmamovement, miosis, andzonular dehiscention in these two groups.Results: Peroperative complications had slightly higher rate in group B (withinfusion). No specific complication in group A (standard phaco) was found.Conclusions: Standard phaco technic without par plana infusion has at least thesame level of safety as phaco with pars plana infusion.

Key words:
phacoemulsification, pars plana vitrectomy, pars plana infusion, PPV.


Autoři: L. Valešová;  J. Hycl;  P. Diblík
Působiště autorů: Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 139-142
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod:
cílem práce je porovnat peroperační komplikace standardní fakoemulzifikacea fakoemulzifikace s pars plana infuzí při operaci katarakty po pars planavitrektomii.Soubor a metodika: prospektivní randomizovaná studie zahrnuje 64 pacientůs kataraktou po PPV ve dvou skupinách. Ve skupině A bylo 38 pacientů operovanýchstandardní fakoemulzifikací, ve skupině B bylo 26 pacientů operovanýchfakoemulzifikací s pars plana infuzí. Studie hodnotí výskyt peroperačních komplikacíjako je hluboká přední komora, pohyby diafragmatu, peroperační miózaa zonulární dehiscence ve skupinách A a B.Výsledky: výskyt komplikací byl vyšší ve skupině B (s PPV infuzí). Ve skupiněA (standardní fako) nebyly zaznamenány žádné specifické komplikace plynoucíz nepoužití infuze.Závěr: standardní technika fakoemulzifikace bez pars plana infuzemá přinejmenšímstejnou úroveň bezpečnosti jako fakoemulzifikace s pars plana infuzí.

Klíčová slova:
fakoemulzifikace, pars plana vitrektomie, pars plana infuze, PPV

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se